Doorn, 8 augustus 2014 – De zetelverdeling tussen de onlangs gekozen nieuwe leden van het Dagelijkse Bestuur zijn inmiddels vastgesteld. De zetelverdeling geschiedt conform de statuten in onderling overleg plaats. Dit gebeurde tijdens een tweedaagse zogeheten “heisessie”, waar het nieuwe DB zijn koers en prioriteiten voor de komende tijd besprak. De nieuwe zetelverdeling is als volgt: Hans Peters neemt de functie van penningmeester op zich. Frans Rondel is de nieuwe secretaris en Gerard Kuppen is 2e secretaris.

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen