Samenwerkende Veteranenontmoetingscentra
Tel.: 06 – 19 29 44 92
E-mail: hjvantilburg@hotmail.com