Het Veteranen Platform behartigt de belangen van alle Nederlandse veteranen en hun relaties. Wij streven naar erkenning, waardering en goede zorg.

Erkenning, waardering en goede zorg

Veteranen zijn militairen, oud-militairen en oud-koopvaardijpersoneel met de Nederlandse nationaliteit die ons Koninkrijk dienden in oorlogsomstandigheden of bij vredesmissies. De bijzondere positie van veteranen is geregeld in de wet.
De veteranenpopulatie bestaat per 1 januari 2023 uit 102.150 veteranen. 25.250 zijn in actieve dienst bij het Ministerie van Defensie en 76.900 zijn post-actief.

Ondersteuning

Voor veteranen bieden wij ondersteuning via het Nuldelijns Ondersteunings Systeem: een laagdrempelige en onpartijdige hulp aan iedereen die het nodig heeft.

Viaduct vernoemd naar Korporaal der 1e Klasse Luc Janzen

 

Op 25 augustus 2023 is het viaduct in Echt, vernoemd naar Korporaal der 1e Klasse Luc Janzen. Hij kwam in mei 2010 om het leven door een bernbom in het Afghaanse Uruzgan.

Agenda

Op 13 december 2023 vindt de 3e Algemene Vergadering plaats van het nationaal Veteranen Platform in het Provinciehuis in ‘s-Hertogenbosch, aanvang 10:00 uur.

“Veteranen staan voor Nederland, wij staan er voor hen, voor jong en voor oud.”

Over het Veteranen Platform

Het Veteranen Platform is opgericht in 1989 als koepelorganisatie voor inmiddels meer dan honderd aangesloten verenigingen en stichtingen en is daarmee de grootse militaire belangenorganisatie van ons land. Het Veteranen Platform is een belangrijk aanspreekpunt voor veteranenzaken voor overheid en politiek.
Het Veteranen Platform ondersteunt de aangesloten organisaties bij vinden en binden van veteranen en met een goed functionerend landelijk dekkend Nuldelijns Ondersteunings Systeem.

Lidmaatschap

Verenigingen van veteranen kunnen lid worden van het nationaal Veteranen Platform, stichtingen kunnen opteren voor het buitengewoon lidmaatschap. Inlichtingen over de voorwaarden zijn verkrijgbaar bij het bureau van de vereniging in Doorn.

Bijzonder beroep

Militairen ‘onderscheiden’ zich van andere risicoberoepen door de rechten en plichten die aan het beroep van militair zijn verbonden, door de gevaren en omstandigheden en door het vaak voor een lange periode ver van huis zijn.

Veteraan in de samenleving

De toegevoegde waarde van veteranen voor de maatschappij en versterking van hun positie in de samenleving. Elke beroepsgroep is trots op wat hem onderscheidt van andere beroepsgroepen en wil erkenning en waardering van de werkgever en van de samenleving. Met de aangesloten organisaties maken we ons sterk voor de veteranenstatus, de Nederlandse Veteranendag, goede communicatie, de activiteiten van de aangesloten organisaties en de toegevoegde waarde van veteranen voor de maatschappij en versterking van hun positie in de samenleving.

Transitie

Voor veel actief dienende veteranen is bij beëindiging van het dienstverband de overgang naar de burgermaatschappij groot. Defensie moet haar werknemers daar goed op voorbereiden. Belangrijk voor een succesvolle transitie en goede nazorg is ‘het veteranengevoel’. Het Veteranen Platform bevordert het veteranengevoel en goede begeleiding van uitstromende veteranen. Bij een goede begeleiding draait het niet alleen om de veteraan, maar ook om aandacht voor zijn of haar relaties.

Nuldelijnsondersteuning

Het landelijk dekkend Nuldelijns Ondersteunings Systeem biedt onpartijdige, laagdrempelige hulp aan veteranen door een vrijwillige medeveteraan die de problematiek en achtergrond van de veteraan begrijpt. De uitvoering van het Nuldelijns Ondersteunings Systeem is ondergebracht bij het Nederlands Veteraneninstituut, het beleid bij het Nationaal Veteranen Platform.
Veteranen Platform:
Nieuws
Ondersteuning
Socials
Bezoekadres:
Willem van Lanschotlaan 1
3941 XV Doorn
Postadres:
Postbus 133
3940 AC Doorn