Smiley face

Welkom op de website van het Veteranen Platform

Als de belangenbehartiger van alle Nederlandse veteranen streeft het Veteranen Platform er naar hem sociaal trots en sterk te houden. Veteranen, die het Koninkrijk der Nederlanden onder oorlogsomstandigheden of tijdens vredesmissies, vaak met gevaar voor eigen leven hebben gediend, hebben immers recht op ons aller erkenning en waardering en waar nodig zorg.

In 30 jaar is er veel gebeurd en gerealiseerd. Voor een terugblik tot heden klik hier.

Doorn, 1 september 2021

Op 2 februari 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven besloten om het viaduct Duivense Broek over Rijksweg A12 te vernoemen naar de omgekomen militair en inwoner van de gemeente Duiven: sergeant-majoor Leunissen.

Vorig jaar was het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd van de Duitse bezetter. Op initiatief van de Stichting Coördinatie 75 jaar Vrijheid heeft het Ministerie van Defensie en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat samen met het Veteranen Platform een plan ontwikkeld. In dit plan is bedacht om bruggen en viaducten te vernoemen naar de militairen die tijdens hun inzet voor vredesmissies vanaf de VN-missie in Korea zijn omgekomen. In het hele land worden de komende jaren infrastructurele kunstwerken (bruggen en viaducten) vernoemd naar omgekomen militairen. Ook Jos Leunissen, geboren te Heerlen op 4 juli 1962, militair en inwoner van de gemeente Duiven, kwam niet thuis van een missie. Hij stierf op 18 juni 2007 in Afghanistan tijdens de slag om Chora.

Met instemming van de nabestaanden en gemeente Duiven wordt de naam van Jos Leunissen op het viaduct Duivense Broek vermeld. Het viaduct krijgt deze officiële naam: ‘Sergeant-majoor Jos Leunissen brug’. Hiermee biedt dit object een passende en blijvende herinnering aan iemand die zich onvoorwaardelijk voor de vrijheid en veiligheid van anderen heeft ingezet.

Jos Leunissen

Jos is geboren op 4 juli 1962 te Heerlen en woonde bij overlijden in de gemeente Duiven.
Tijdens hevige gevechten om de stad Chora in de Afghaanse provincie Uruzgan leverde Jos op 18 juni 2007 met zijn eenheid mortiersteun aan eenheden van de International Security Assistance Force (ISAF). Tijdens de uitvoering van deze missie kwam Jos om het leven, door een explosie van een eigen mortier. Jos liet een echtgenote en een dochter achter. Jos was ook een actieve burger in de gemeente Duiven. Hij was lid van de wijkraad Oud-Zuid en was actief betrokken bij het project Snelbinder voor Droo-Zuid: de plannen van de wijk, de sloop van de Thuvineschool en de nieuwbouw Huis van Droo/Droostate hebben op zijn hulp kunnen rekenen.

Doorn, 23 augustus 2021

— Als bestuur van het VP realiseren wij ons dat de huidige ontwikkelingen in Afghanistan tot veel frustratie, woede en ongeloof kunnen leiden. Veel veteranen vragen zich terecht af of hun offers het allemaal wel waard zijn geweest. Uiteraard is het aan iedereen persoonlijk om daar zijn/haar mening over te vormen. Onderstaand willen we graag de persoonlijke mening van onze voorzitter, ltgen bd Hans van Griensven, met u delen. Hij was in 2007 ingezet als C-TFU en is uiteraard zelf ook geconfronteerd met de zingevingsvraag. We realiseren ons dat niet iedereen hetzelfde erover zal denken, maar de verschillende invalshoeken kunnen wel helpen om je eigen beeld te vormen. —

Of onze inzet in Afghanistan zinvol is geweest? Absoluut wel!! De oorspronkelijke doelstelling na 9/11 was om er voor te zorgen dat Afghanistan geen uitvalsbasis meer zou zijn voor terroristen als het Al-Qaeda van Bin Laden (gehaald). Nederland wilde een serieuze rol op het wereldtoneel spelen en moest daarvoor ook haar verantwoording nemen, haar ‘fair share’ (gehaald, we schoven tijdelijk aan bij de G20). We wilden aantonen dat onze krijgsmacht ook op het hoogste geweldsspectrum haar mannetje/vrouwtje kan staan. Meer dan bewezen; internationaal gerespecteerd! (gehaald). We wilden het volk van Afghanistan helpen een democratie te bouwen met een beter toekomstperspectief en meer welvaart. In 20 jaar hebben we veel bereikt, sterftecijfers naar beneden gebracht, economie ontwikkeld, welvaart verhoogd, infrastructuur verbeterd, onderwijssysteem verbeterd, rechtspraak ontwikkeld, veiligheidsstructuren (politie en leger) gebouwd, mensen een keuze gegeven, een hele generatie opgegroeid in relatieve vrijheid. Dat deden we langs de lijnen van Development, Diplomacy en Defence (3D’s). Het was nog niet af. Misschien zijn de Afghanen daar nog niet aan toe. Misschien moeten we Afghanistan aan de Afghanen laten, zodat zij het zelf vorm kunnen geven, zoals ze dat al eeuwen doen, ‘with a little help of their friends’. Onze krijgsmacht heeft op verschillende fronten bewezen een zeer capabel instrument van de Nederlandse regering te zijn.

Begrijp me goed, ook ik baal vreselijk van de huidige situatie en maak me grote zorgen, maar onze inzet over de afgelopen 20 jaar was niet zinloos.

Mijn gedachten gaan naar hen die het hoogste offer brachten en hun nabestaanden. Als je gelooft in wat je doet, is het altijd zinvol. Zij deden dat.

We made it happen.

Doorn, 17 augustus 2021

Vanochtend hebben de Minister en de CDS een gezamenlijk bericht verstuurd over de situatie in Afghanistan. Daarin doen zij een oproep om niet te blijven rondlopen met de gevoelens die de beelden oproepen onder de veteranen. Dat geldt dus ook voor oud-collega’s.

Indien iemand daar behoefte aan heeft kan hij/zij contact opnemen met het Veteraneninstituut (088-3340050 en info@veteranenloket.nl ).

Kijk om naar collega’s van wie je denkt dat ze extra steun kunnen gebruiken. Laat negatieve gevoelens niet onbesproken, praten is goed, praten helpt. Geef elkaar, vooral nu, wat extra aandacht.

De huidige ontwikkelingen doen geen recht aan de geweldige en betrokken inzet van onze collega’s, die naar eer en geweten hun opdracht hebben uitgevoerd en heel veel hebben weten te bereiken met hun inzet.

Op zaterdag 10 juli heeft de kick off plaats gevonden van de regio Noord. Daarmee zijn nu ook Groningen, Friesland en Drenthe als derde regio operationeel in het kader van NOS 2.0

De kick off vond plaats in Echo’s Home Havelte. De Landelijk Coordinator Peter Klijn gaf om half elf de aftrap. Vanuit het Maatschappelijk Werk (MW) vertelde Floris-Jan Kappers over de werkwijze van het MW, en zoomde in op de samenwerking met NOS op basis van het opgestelde protocol.
Vervolgens heeft het Team Regionale Coördinatie (Team RC) uitgelegd hoe zij de aansturing van de nuldelijns ondersteuners in de regio zien, en welke afspraken er gingen gelden.
Het team RC bestaat uit Kees de Jong, Thomas Bruining, Fokje Lourens, Henk de Wit en Paul Peterson.

Tenslotte heeft Hans Peters (Team RC Oost) uitleg gegeven over het onderliggende systeem (decentraal Disk-V) waarin alle nuldelijns ondersteuners en het team RC de nuldelijns contacten en hun declaraties kunnen muteren.
Om twee uur vond de afsluiting plaats, waarbij we konden terugkijken op een goedbezochte, zinvolle en prettige bijeenkomst.

Op vrijdag 25 juni jl. was het Bestuur VP uitgenodigd voor de onthulling van het Witte Anjer Perkje in de gemeente Wierden. Het VP was uitgenodigd door de frontman van Maluku4Maluku, Leo Reawaruw. Leo is tevens één van de drie ambassadeurs van de Witte Anjer Perkjes die worden aangelegd als erkenning en waardering voor Veteranen in een gemeente. Bij de onthulling waren naast de burgemeester en wethouder van Wierden ook een detachement Veteranen en vertegenwoordigers van Maluku4Maluku en de nodige belangstellenden. Het Bestuur VP werd vertegenwoordigd door onze secretaris, André Odenkirchen.
De burgemeester van Wierden mevr. Tigchelaar hield een toespraak waarbij zij het belang van erkenning en waardering aanhaalde. Zij vindt dat de samenleving deze waardering eigenlijk altijd moet uiten richting onze veteranen. Tevens maakte de burgemeester bekend dat de graven van veteranen in haar gemeente Wierden, verspreid over de vier begraafplaatsen, een bijzondere status hebben verworven. Deze bijzondere status houdt in dat de graven van veteranen en dus ook KNIL-veteranen, gevrijwaard zijn van kosten van grafrechten. Daarnaast mogen deze graven zonder toestemming van familie niet geruimd worden. De gemeente Wierden is de eerste gemeente in Nederland die deze maatregel heeft genomen. Wij als bestuur Veteranen Platform hopen dat dit in heel Nederland navolging zal krijgen.

24 juni 2021 – Vandaag is symbolisch de eerste Veteranenvlag van de ongeveer 1000 vlaggen verstuurd aan overheidsinstanties en veteranen organisaties door de vicevoorzitter van het VP, Gerard Kuppen, overhandigd aan de voorzitter van de VNG en tevens burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen. Dat gebeurde in het bijzijn van de ontwerper Edo van den Berg en Soraya van Weereld van de Veteranenshop. Het ‘project Veteranenvlag’ is uitgevoerd in samenwerking met het Ministerie van Defensie, het vfonds en de Veteranenshop. De Veteranenvlag staat symbool voor de erkenning en waardering voor de inzet van Nederlandse veteranen.

In zijn antwoord sprak Jan van Zanen over de hechte band tussen de stad Den Haag en de veteranen wat goed tot uitdrukking komt als Den Haag ieder jaar weer gastheer is van de Nationale Veteranendag. Hij sprak de hoop uit dat die Veteranendag weer snel op de normale manier gevierd kan worden.

Doorn, 15 juni 2021

MAX komt met een nieuw programma: Ode aan onze Veteranen. Carrie ten Napel presenteert een muzikaal eerbetoon aan vijf Nederlandse veteranen, die extra in het zonnetje worden gezet. De odes worden gebracht door onder meer Marcel Veenendaal en de 3JS. Ode aan onze Veteranen is zondag 4 juli om 18.10 uur te zien bij MAX op NPO 1.

Nederland telt maar liefst 107.000 veteranen, aldus Nationaal Comité Veteranendag. Zij worden elk jaar, op de Nederlandse Veteranendag, in het zonnetje gezet. Dit jaar besteedt MAX, in het nieuwe programma Ode aan onze Veteranen, aandacht aan vijf van deze veteranen. Het gaat om mensen van 30 tot 98 jaar oud. Extra bijzonder: ook een echtpaar behoort tot deze groep. Ze zijn allebei veteraan. In een bijzonder programma worden de veteranen door bekende artiesten toegezongen. Onder anderen Marcel Veenendaal (Di-rect), Elske DeWall, de 3JS, Trijntje Oosterhuis en Yosina Roemajauw zijn aanwezig. Samen met het Orkest Koninklijke Luchtmacht brengen zij een muzikale ode aan alle Nederlandse veteranen. Het programma wordt gepresenteerd door Carrie ten Napel.

Witte Anjers bij MAX Magazine
In aanloop naar de Nederlandse Veteranendag ontvangen alle abonnees van MAX Magazine een Witte Anjer bij hun blad. De Witte Anjer is hét symbool voor respect voor Nederlandse Veteranen. Met het dragen van de Witte Anjer kunnen Nederlanders respect tonen voor de vele veteranen, die zich overal ter wereld hebben ingezet voor vrede en veiligheid.

Doorn 4 juni 2021
Vandaag werd aan het einde van de online algemene ledenvergadering VP (AV 21-02) de voorzittershamer overgedragen door Hein Scheffer aan Hans van Griensven!
Na wat wederzijdse speeches, marcheerde opeens demissionair minister van defensie, Ank Bijleveld, met een klein gevolg binnen… Daarachter volgden de echtgenote, de kinderen en het kleinkind van Hein. Aanvankelijk leek het eerst nog of demissionair minister van defensie Hein uitsluitend kwam bedanken voor zijn inzet gedurende 8 jaar voorzitterschap VP. Uiteindelijk had het Zijne Majesteit de Koning behaagd…. minister Bijleveld kreeg dus de eer om Hein de onderscheiding Ridder in de orde van Oranje Nassau uit te mogen reiken! Vanwege Covid-19 mocht zijn echtgenote Laura, de KO opspelden. Er waren ook een zeer beperkt aantal genodigden aanwezig. Hein en familie van harte gefeliciteerd met deze zeer verdiende KO, namens Bestuur, adviseurs en medewerkers van het VP!

Doorn, 3 juni 2021

DEN HAAG – Koning Willem-Alexander neemt het defilé af dat door de Haagse binnenstad trekt op Veteranendag. Links vice-premier Hugo de Jonge. ANP ROYAL IMAGES MARCO DE SWART

Rechtstreeks verslag van Veteranendag, dat vanwege de coronabeperkingen opnieuw plaatsvindt zonder Nationaal Defilé. In plaats daarvan is er een speciaal programma in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Koning Willem-Alexander, minister-president Rutte en minister Bijleveld van Defensie zijn daarbij aanwezig. De uitzending wordt gepresenteerd door Astrid Kersseboom.

Met filmpjes, toespraken door premier Rutte en minister Bijleveld en met muziek van Claudia de Breij, Snelle en Stef Bos worden de ruim 111.000 Nederlandse militairen geëerd die zich sinds de Tweede Wereldoorlog hebben ingezet voor vrede.

Voorafgaand aan de ceremonie wordt in reportages aandacht besteed aan de vraag hoe veteranen met soms heel heftige trauma’s inhoud geven aan hun leven na hun uitzending. Daarnaast praat Astrid Kersseboom met militair historicus Christ Klep over de Afghanistan-missie. De aankondiging van president Biden dat de Amerikaanse troepen voor 11 september uit dat land worden teruggetrokken, betekent na 19 jaar ook het einde voor de Nederlandse militaire aanwezigheid daar.

NOS Nationale Veteranendag
Zaterdag 26 juni, 12.35-14.00 uur, NPO 2

Doorn, 20 mei 2021

Op 4 mei jongstleden heeft de Oorlogsgravenstichting namens het Veteranen Platform een krans gelegd op de ereveld Menteng Pulo in Jakarta, Indonesië.

Page 1 of 151 2 3 15

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen