Smiley face

Welkom op de website van het Veteranen Platform

Als de belangenbehartiger van alle Nederlandse veteranen streeft het Veteranen Platform er naar hem sociaal trots en sterk te houden. Veteranen, die het Koninkrijk der Nederlanden onder oorlogsomstandigheden of tijdens vredesmissies, vaak met gevaar voor eigen leven hebben gediend, hebben immers recht op ons aller erkenning en waardering en waar nodig zorg.

In 30 jaar is er veel gebeurd en gerealiseerd. Voor een terugblik tot heden klik hier.

In het licht van de pandemie van Coronavirus COVID-19 moet het bestuur van de Invictus Games Den Haag 2020, samen met de Invictus Games Foundation, concluderen dat de organisatie van de Invictus Games Den Haag 2020, gepresenteerd door Jaguar Land Rover, niet meer kan plaatsvinden zoals gepland van 9 tot 16 mei 2020. De organisatoren onderzoeken nu alle opties om de Invictus Games opnieuw in te plannen in de periode van mei of juni 2021, dit is afhankelijk van de belangrijkste beschikbare faciliteiten en middelen.
IG 2020 Uitgesteld

Doorn, 22 januari 2020. Het VP is betrokken bij de projectorganisatie van het project Governance, waarbij zes organisaties/organisatiedelen vanaf 1 januarie 2021 samengaan in één organisatie, het Nederlands Veteraneninstituut.

Eén organisatie voor erkenning, waardering, zorg en onderzoek voor veteranen met één loket waar zij terecht kunnen met al hun vragen. Hét aanspreekpunt voor de samenleving en de plek waar onderzoek wordt gedaan naar alles rondom veteranen. De nieuwe organisatie is er ook voor dienstslachtoffers en oorlogsgetroffenen WO II en kan dienstverlenend zijn naar andere geüniformeerde beroepen, zoals de politie.

Doel van de samenvoeging De zes (deel)organisaties worden in één nieuwe landelijke organisatie voor de uitvoering van het veteranenbeleid ondergebracht om de bestaande capaciteit en expertise op het gebied van veteranenondersteuning, zorg, onderzoek en maatschappelijk erkenning en waardering optimaal te benutten. Lees verder

Al weer drie jaar geleden ging Lt-gen Tette (Ted) Meines van ons heen. Na 95 bewogen jaren is hij net voor de Kerst 2016 rustig ingeslapen. “Onze Ted” bekend als “de vader der veteranen” heeft heel veel betekend voor de Nederlandse veteranen. Hij was ook de grondlegger en tevens eerste voorzitter van het Veteranen Platform. De sinds 1999 ingestelde Ted Meines Prijs, wordt nu sinds 2017 uitgereikt door Sonja Meines, de dochter van Ted. Deze prijs werd onlangs nog uitgereikt aan Frans Rondel

Doorn, 13 december 2019. Tijdens de eindejaarsbijeenkomst is het jubileumjaar 30 jaar VP op waardige wijze afgesloten. In zijn toespraak (link geluidsfragment) gaf de voorzitter, Hein Scheffer, een terugblik over het afgelopen jaar. Hij sprak over het symposium, het diner de corps in mei en de publicatie van het Handboek Veteranen. Ook memoreerde hij zaken waar het VP in het afgelopen jaar bij betrokken was.

Lees verder

Doorn, 13 december 2019. Tijdens de eindejaarsbijeenkomst 2019 gaf de vers aangetreden IGK tevens Inspecteur der Veteranen, Lgen Frank van Sprang, in een toespraak (link geluidsfragment) zijn eerste visie op veteranenzaken. Zo gaf hij als zijn doel het er voor zorgen dat alle veteranen (en hun thuisfront) respect en waardering ervaren die zij verdienen en de zorg ontvangen die hen toekomt. Hij noemde

Lees verder

Tijdens de eindejaarsbijeenkomst is een presentatie verzorgd door Jacco Duel en Alieke Reijnen van het Vi. Zij hebben in opdracht van MinDef een onderzoek gehouden naar het welbevinden van Nederlandse postactieve veteranen.
Allereerst ging Jacco in op de onderzochte thema’s zoals aangegeven op slide x van de presentatie. De kern van het onderzoek waren de thema’s ‘kwaliteit van leven’ en ‘(uitzendgerelateerde) zorgbehoeften’.
Hierna presenteerde Alieke de belangrijkste resultaten uit het onderzoek. Meer achtergrondinformatie kunt u terug vinden op de website van het Vi. (https://www.veteraneninstituut.nl/publicaties/onderzoek-veteraan-hoe-gaat-het-met-u-2019/)

Lees verder

Doorn, 13 december 2019. Tijdens de eindejaarsbijeenkomst werd de Ted Meines Prijs uitgereikt aan Frans Rondel. De voorzitter van de commissie Ted Meines Prijs, Genmaj bd Henk Morsink ging daarbij in op de verdiensten van Frans,

Lees verder

Doorn, 13-12-2019. Tijdens de eindejaarsbijeenkomst van het VP is de Chapel of Four Chaplains award postuum verleend aan Kees Motshagen. In zijn speech sprak de voorzitter van de toekenningscommissie, Klaas Orsel, over de vele verdiensten van Kees Motshagen.

Lees verder

Doorn, 13 december 2019. De voorzitter VP heeft een funtioneringsgratificatie uitgereikt aan Tony Nijhove. Tony heeft sinds 2003 heel veel tijd gestoken in de voorbereiding en uitvoering van erecouloirs VP en medal parades. Hierdoor verliepen deze altijd foutloos en werd mede door zijn inzet bijgedragen aan een waardige uitvoering ervan. Sinds 2003 heeft Tony onder meer opgetreden als

Lees verder

Doorn, 13 december 2019. Op de eindejaarsbijeenkomst is door onze voorzitter afscheid genomen van Jos van den Nouland, die om persoonlijke redenen is afgetreden als vicevoorzitter en Frans Rondel na vele jaren secretaris te zijn geweest.

Tevens is er afscheid genomen van vertegenwoordigers van leden VP in de ALV, te weten Harrie Barbers namens de Vereniging Regiment Infanterie Oranje Gelderland (VRIOG) en John Kouters namens de AVOM.

Page 1 of 101 2 3 10

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen