Smiley face

Welkom bij het Veteranen Platform

Het Veteranen Platform behartigt de belangen van alle Nederlandse veteranen en hun relaties voor erkenning en waardering en waarborgen van zorg.

Doorn, 10 juli 2024

Buitengewoon lid

Tijdens de eerste algemeen ledenvergadering van dit jaar is de Stichting Veteranen Alkmaar toegelaten als nieuw buitengewoon lid.

Stichting Veteranen Alkmaar is ontstaan uit een klankboordgroep die de gemeente ondersteunt bij de jaarlijkse veteranenbijeenkomst. Deze bestaat momenteel uit 3 leden dagelijks bestuur en 5 algemene leden.

Doelstellingen:

 • De Stichting heeft ten doel de Veteranen te begeleiden, waaronder mede begrepen het bieden van nuldelijns ondersteuning, bij het vinden van de juiste ondersteuning bij het oplossen van psychosociale problemen, opgelopen ten gevolge van oorlogsactiviteiten of deelname aan vredesmissies en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 • De Stichting heeft ten doel het bevorderen van de maatschappelijke erkenning van en de waardering voor de Veteranen binnen de gemeente Alkmaar en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 • De Stichting heeft ten doel de band en het kameraadschap in stand te houden en daar waar nodig te verbeteren tussen Veteranen onderling alsmede tussen Veteranen en nog actief dienende militairen en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
 • De Stichting tracht haar doelen onder meer te bereiken door instandhouding van het Veteranencafé Alkmaar (in het Biermuseum) en organiseren van themadagen/avonden.

Ons credo: ‘je hoeft je geen Veteraan te voelen om er een te zijn’.

Doorn, 9 juli 2024

Vernoeming project Helden op Kunstwerken

Op vrijdag 28 juni vond, in het gemeentehuis van Groningen, de officiële vernoemingsceremonie plaats van het viaduct Westerbroek over de A7 vernoemd naar omgekomen soldaat Jan Hoiting.

Jan Hoiting, geboren op 22 juni 1964, was tijdens zijn uitzending naar Libanon woonachtig in Groningen. In 1983 was hij op uitzending in het kader van de United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), waar hij is omgekomen. Verder lezen

Doorn, 8 juli 2024

Een succesvolle Veteranendag

Op zaterdag 29 juni vond de 20ste editie van onze Nederlandse Veteranendag plaats.

Samen met de bij ons aangesloten lidorganisaties kijken wij terug op een mooie dag! Vele verhalen zijn gedeeld en maten hebben elkaar weer gezien en gesproken.
Nadat ‘s ochtends vroeg de Veteranenvlag werd gehesen door een delegatie van het detachement vrouwen CLSK, vond de indrukwekkende opening van de Nederlandse Veteranendag plaats in de Koninklijke Schouwburg met aansluitend de medaille uitreiking aan de nieuwe veteranen. Vele veteranen namen deel aan het defilé. Dit jaar zijn er twee elementen op voorspraak van het nationaal Veteranen Platform toegevoegd aan het defilé, met aandacht voor hen die het hoogste offer brachten voor Vrede en Veiligheid, en is er speciaal aandacht gevraagd voor de relaties van veteranen. Dit werd in het defilé tot uiting gebracht door een van onze lid organisaties, namelijk “Veteranen Kids”.
Ondertussen werd de Veteranen Plaza druk bezocht en werd de dorst gelest onder het genot van mooie livemuziek.

Op naar volgend jaar, waar wij jullie graag weer ontmoeten! Hier vindt u alle foto’s die zijn gemaakt op de Veteranendag door Fleur van Veen.

Doorn, 2 juli 2024

Inzameling van Douwe Egbertspunten en Perlapunten.

De Reünie- en Nazorgcommissie 2-6 Regiment Infanterie T-brigade organiseert ook dit jaar weer een thuisloterij voor Indië- en Ned. Nieuw Guineaveteranen en hun weduwen. Ze zamelen Douwe Egbertspunten en Perlapunten in en deze worden ingewisseld voor cadeaus voor de gratis loterij. Bent u Indië- of Ned. Nieuw Guineaveteranen of weduwe van veteraan, maar nog bekend bij de commissie? Dan kunt u zich aanmelden. Ook als u koffiepunten wil doneren, kunt u contact opnemen met de commissie. Alle informatie kunt u terug vinden in de nieuwsbrief.

Doorn, 27 juni 2024

🔸 Het nationaal Veteranen Platform is erbij op de 20e Nederlandse Veteranendag in Den Haag op 29 juni 🔸

Nederland telt ruim 100.000 veteranen. Tijdens de Nederlandse Veteranendag in Den Haag op 29 juni bedanken wij hen voor hun inzet in dienst van de vrede, nu en in het verleden. Ben jij er ook bij? Het is een evenement voor alle veteranen, familie, vrienden en iedereen die hen waardeert. Bekijk het hele programma op de website van de veteranendag.

Wij als nVP hebben op het Malieveld op de Veteranenplaza een stand. Hier bent u ook van harte welkom. Onze voorzitter, Hans van Griensven, mag als paradecommandant het nationaal veteranendefilé bij Z.M. de Koning aanmelden.

Doorn, 25 juni 2024

Buitengewoon lid

Tijdens de eerste algemeen ledenvergadering van dit jaar is de Stichting Veteranen Steenwijkerland toegelaten als nieuw buitengewoon lid.

De Stichting Veteranen Steenwijkerland vertegenwoordigt bijna 500 Veteranen van alle krijgsmachtdelen met hun thuisfront en heeft ten doel: Het vormen van een netwerk tussen organisaties met al dan niet overlappende of gelijke doelstellingen en hiermee bevorderen van:

  1. Erkenning en waardering van Veteranen, alsmede het stimuleren van publieke belangstelling voor Veteranen;
  2. Saamhorigheid en de onderlinge band tussen Veteranen, zowel in actieve dienst als niet actieve dienst bij Ministerie van Defensie, inbegrepen hun ‘thuisfront’.

En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

  1. Zich op te stellen als aanspreekpunt voor de gemeente, organisaties en Veteranen woonachtig in Steenwijkerland;
  2. Het initiëren, organiseren en faciliteren van activiteiten voor Veteranen en hun thuisfront die passen binnen de hiervoor genoemde doelstellingen;
  3. Het acte de présence geven bij de in de gemeente Steenwijkerland te organiseren herdenkingen of andere activiteiten, die betrekking hebben op het militaire heden en verleden in de gemeente en verdere regio.

 

Doorn, 21 juni 2024

Behandeling Veteranennota met de Vaste Kamer Commissie voor Defensie

Op woensdagavond 19 juni vond in de Tweede Kamer de behandeling van de Veteranennota plaats met de Vaste Kamer Commissie voor Defensie (VCD). Dit zodat de VCD zich goed kan voorbereiden op de behandeling van de Veteranennota in het plenaire debat in de tweede kamer.

Het nVP had in voorbereiding op deze bijeenkomst een zogenaamde ”position paper” ingediend. Namens het nationaal Veteranen Platform was ons bestuurslid beleid, Marty Messerschmidt, aanwezig om het belang van de veteraan en zijn relatie te behartigen en daar waar nodig het “position paper” toe te lichten, de ontwikkelingen binnen het veteranen landschap te bespreken en vragen te beantwoorden die gesteld werden door de VCD.

Doorn, 18 juni 2024

Buitengewoon lid

Tijdens de eerste algemeen ledenvergadering van dit jaar is de Stichting Veteranen Oegstgeest toegelaten als nieuw buitengewoon lid.

De Stichting Veteranen Oegstgeest is in 2020 van start gegaan als het Veteranencomité Oegstgeest. Per 22 juni 2022 hebben we onze status aangepast naar een stichting met ANBI status. Onze stichting bestaat uit louter vrijwilligers en we zijn trots dat we Buitengewoon lid van het Veteranen Platform mochten worden.

Wij stellen ons ten doel om onze Veteranen op een positieve wijze zichtbaar te maken binnen de Oegstgeester gemeenschap. We geven aan de Veteraan een rol van betekenis in de samenleving middels een breed gedragen maatschappelijke taakstelling.

Een aantal van onze doelstellingen:

 • Iedere 2e donderdag van de maand een Veteranencafé in het Dorpscentrum.
 • 2 maal per jaar een Saamhorigheidsmaaltijd/ Reünie.
 • Bijwonen en het leggen van kransen op 4 mei bij de Oorlogsgraven en het Oorlogsmonument in het bos van Wijckerslooth te Oegstgeest.
 • Maandelijks onderhoud van de Oorlogsgraven, het is een uniek gegeven in Nederland, dat wij, als Veteraan, de Oorlogsgraven mogen onderhouden.
 • Het maandelijks onderhoud van het Witte Anjerperkje voor het gemeentehuis.
 • Bezoeken van de minder mobiele Veteranen.
 • Ondersteuning van de jaarlijkse gemeentelijke Veteranenbijeenkomst op het gemeentehuis te Oegstgeest.

Doorn, 14 juni 2024

Maurice (Bassie) van Dreumel wint Witte Anjer prijs 2024

Het Nationaal Comité Veteranendag maakte gisteren de winnaar van de Witte Anjer Prijs 2024 bekend tijdens een ceremonie in Hotel des Indes in Den Haag. Jurylid luitenant-generaal b.d. Leo Beulen reikte samen met Jaap Smit, voorzitter van het Nationaal Comité Veteranendag, de prijs uit aan Maurice (Bassie) van Dreumel. Van Dreumel reed in 2008 met zijn peloton in Afghanistan op een bermbom en verloor daarbij zijn kameraden Mark en Dennis. Twee anderen raakten zwaargewond. Het werd een keerpunt in het leven van Maurice. Tot op de dag van vandaag houdt hij contact met zijn eenheid en de nabestaanden van Mark en Dennis.

Het nationaal Veteranen Platform feliciteert Maurice met het winnen van de Witte Anjer 2024.

Doorn, 13 juni 2024

Vernoeming project Helden op Kunstwerken

Op 24 mei vond de officiële vernoemingsceremonie plaats van het viaduct in de omgeving van Vroomshoop (daar waar de N341 de N36 kruist) vernoemd naar de omgekomen militair Tim Hoogland.

Tim Hoogland, geboren op 29 maart 1987, was tijdens zijn uitzending naar Afghanistan in 2007 woonachtig in Vroomshoop. Zijn contract bij defensie liep af, waardoor hij niet in aanmerking kwam voor uitzending naar Afghanistan. Voor Tim was er echter geen twijfel, zoals hij zelf zei kon hij niet thuis op de bank blijven zitten terwijl zijn maten naar Afghanistan gingen. Deze missie werd hem helaas fataal. Verder lezen

Page 1 of 231 2 3 23

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen