Smiley face

Welkom op de website van het Veteranen Platform

Als de belangenbehartiger van alle Nederlandse veteranen streeft het Veteranen Platform er naar hem sociaal trots en sterk te houden. Veteranen, die het Koninkrijk der Nederlanden onder oorlogsomstandigheden of tijdens vredesmissies, vaak met gevaar voor eigen leven hebben gediend, hebben immers recht op ons aller erkenning en waardering en waar nodig zorg.

In 30 jaar is er veel gebeurd en gerealiseerd. Voor een terugblik tot heden klik hier.

Op zaterdag 10 juli heeft de kick off plaats gevonden van de regio Noord. Daarmee zijn nu ook Groningen, Friesland en Drenthe als derde regio operationeel in het kader van NOS 2.0

De kick off vond plaats in Echo’s Home Havelte. De Landelijk Coordinator Peter Klijn gaf om half elf de aftrap. Vanuit het Maatschappelijk Werk (MW) vertelde Floris-Jan Kappers over de werkwijze van het MW, en zoomde in op de samenwerking met NOS op basis van het opgestelde protocol.
Vervolgens heeft het Team Regionale Coördinatie (Team RC) uitgelegd hoe zij de aansturing van de nuldelijns ondersteuners in de regio zien, en welke afspraken er gingen gelden.
Het team RC bestaat uit Kees de Jong, Thomas Bruining, Fokje Lourens, Henk de Wit en Paul Peterson.

Tenslotte heeft Hans Peters (Team RC Oost) uitleg gegeven over het onderliggende systeem (decentraal Disk-V) waarin alle nuldelijns ondersteuners en het team RC de nuldelijns contacten en hun declaraties kunnen muteren.
Om twee uur vond de afsluiting plaats, waarbij we konden terugkijken op een goedbezochte, zinvolle en prettige bijeenkomst.

Op vrijdag 25 juni jl. was het Bestuur VP uitgenodigd voor de onthulling van het Witte Anjer Perkje in de gemeente Wierden. Het VP was uitgenodigd door de frontman van Maluku4Maluku, Leo Reawaruw. Leo is tevens één van de drie ambassadeurs van de Witte Anjer Perkjes die worden aangelegd als erkenning en waardering voor Veteranen in een gemeente. Bij de onthulling waren naast de burgemeester en wethouder van Wierden ook een detachement Veteranen en vertegenwoordigers van Maluku4Maluku en de nodige belangstellenden. Het Bestuur VP werd vertegenwoordigd door onze secretaris, André Odenkirchen.
De burgemeester van Wierden mevr. Tigchelaar hield een toespraak waarbij zij het belang van erkenning en waardering aanhaalde. Zij vindt dat de samenleving deze waardering eigenlijk altijd moet uiten richting onze veteranen. Tevens maakte de burgemeester bekend dat de graven van veteranen in haar gemeente Wierden, verspreid over de vier begraafplaatsen, een bijzondere status hebben verworven. Deze bijzondere status houdt in dat de graven van veteranen en dus ook KNIL-veteranen, gevrijwaard zijn van kosten van grafrechten. Daarnaast mogen deze graven zonder toestemming van familie niet geruimd worden. De gemeente Wierden is de eerste gemeente in Nederland die deze maatregel heeft genomen. Wij als bestuur Veteranen Platform hopen dat dit in heel Nederland navolging zal krijgen.

24 juni 2021 – Vandaag is symbolisch de eerste Veteranenvlag van de ongeveer 1000 vlaggen verstuurd aan overheidsinstanties en veteranen organisaties door de vicevoorzitter van het VP, Gerard Kuppen, overhandigd aan de voorzitter van de VNG en tevens burgemeester van Den Haag, Jan van Zanen. Dat gebeurde in het bijzijn van de ontwerper Edo van den Berg en Soraya van Weereld van de Veteranenshop. Het ‘project Veteranenvlag’ is uitgevoerd in samenwerking met het Ministerie van Defensie, het vfonds en de Veteranenshop. De Veteranenvlag staat symbool voor de erkenning en waardering voor de inzet van Nederlandse veteranen.

In zijn antwoord sprak Jan van Zanen over de hechte band tussen de stad Den Haag en de veteranen wat goed tot uitdrukking komt als Den Haag ieder jaar weer gastheer is van de Nationale Veteranendag. Hij sprak de hoop uit dat die Veteranendag weer snel op de normale manier gevierd kan worden.

Doorn, 15 juni 2021

MAX komt met een nieuw programma: Ode aan onze Veteranen. Carrie ten Napel presenteert een muzikaal eerbetoon aan vijf Nederlandse veteranen, die extra in het zonnetje worden gezet. De odes worden gebracht door onder meer Marcel Veenendaal en de 3JS. Ode aan onze Veteranen is zondag 4 juli om 18.10 uur te zien bij MAX op NPO 1.

Nederland telt maar liefst 107.000 veteranen, aldus Nationaal Comité Veteranendag. Zij worden elk jaar, op de Nederlandse Veteranendag, in het zonnetje gezet. Dit jaar besteedt MAX, in het nieuwe programma Ode aan onze Veteranen, aandacht aan vijf van deze veteranen. Het gaat om mensen van 30 tot 98 jaar oud. Extra bijzonder: ook een echtpaar behoort tot deze groep. Ze zijn allebei veteraan. In een bijzonder programma worden de veteranen door bekende artiesten toegezongen. Onder anderen Marcel Veenendaal (Di-rect), Elske DeWall, de 3JS, Trijntje Oosterhuis en Yosina Roemajauw zijn aanwezig. Samen met het Orkest Koninklijke Luchtmacht brengen zij een muzikale ode aan alle Nederlandse veteranen. Het programma wordt gepresenteerd door Carrie ten Napel.

Witte Anjers bij MAX Magazine
In aanloop naar de Nederlandse Veteranendag ontvangen alle abonnees van MAX Magazine een Witte Anjer bij hun blad. De Witte Anjer is hét symbool voor respect voor Nederlandse Veteranen. Met het dragen van de Witte Anjer kunnen Nederlanders respect tonen voor de vele veteranen, die zich overal ter wereld hebben ingezet voor vrede en veiligheid.

Doorn 4 juni 2021
Vandaag werd aan het einde van de online algemene ledenvergadering VP (AV 21-02) de voorzittershamer overgedragen door Hein Scheffer aan Hans van Griensven!
Na wat wederzijdse speeches, marcheerde opeens demissionair minister van defensie, Ank Bijleveld, met een klein gevolg binnen… Daarachter volgden de echtgenote, de kinderen en het kleinkind van Hein. Aanvankelijk leek het eerst nog of demissionair minister van defensie Hein uitsluitend kwam bedanken voor zijn inzet gedurende 8 jaar voorzitterschap VP. Uiteindelijk had het Zijne Majesteit de Koning behaagd…. minister Bijleveld kreeg dus de eer om Hein de onderscheiding Ridder in de orde van Oranje Nassau uit te mogen reiken! Vanwege Covid-19 mocht zijn echtgenote Laura, de KO opspelden. Er waren ook een zeer beperkt aantal genodigden aanwezig. Hein en familie van harte gefeliciteerd met deze zeer verdiende KO, namens Bestuur, adviseurs en medewerkers van het VP!

Doorn, 3 juni 2021

DEN HAAG – Koning Willem-Alexander neemt het defilé af dat door de Haagse binnenstad trekt op Veteranendag. Links vice-premier Hugo de Jonge. ANP ROYAL IMAGES MARCO DE SWART

Rechtstreeks verslag van Veteranendag, dat vanwege de coronabeperkingen opnieuw plaatsvindt zonder Nationaal Defilé. In plaats daarvan is er een speciaal programma in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Koning Willem-Alexander, minister-president Rutte en minister Bijleveld van Defensie zijn daarbij aanwezig. De uitzending wordt gepresenteerd door Astrid Kersseboom.

Met filmpjes, toespraken door premier Rutte en minister Bijleveld en met muziek van Claudia de Breij, Snelle en Stef Bos worden de ruim 111.000 Nederlandse militairen geëerd die zich sinds de Tweede Wereldoorlog hebben ingezet voor vrede.

Voorafgaand aan de ceremonie wordt in reportages aandacht besteed aan de vraag hoe veteranen met soms heel heftige trauma’s inhoud geven aan hun leven na hun uitzending. Daarnaast praat Astrid Kersseboom met militair historicus Christ Klep over de Afghanistan-missie. De aankondiging van president Biden dat de Amerikaanse troepen voor 11 september uit dat land worden teruggetrokken, betekent na 19 jaar ook het einde voor de Nederlandse militaire aanwezigheid daar.

NOS Nationale Veteranendag
Zaterdag 26 juni, 12.35-14.00 uur, NPO 2

Doorn, 20 mei 2021

Op 4 mei jongstleden heeft de Oorlogsgravenstichting namens het Veteranen Platform een krans gelegd op de ereveld Menteng Pulo in Jakarta, Indonesië.

Doorn, 19 mei 2021

Logo_SVCulemborgDe Stichting Veteranen Culemborg heeft als doel het bevorderen van respect en waardering voor veteranen en dit tot uiting brengen namens de Culemborgse samenleving.
De Culemborgse veteranen hebben een plaats in de jaarlijkse dodenherdenking en de 5 mei festiviteiten in de stad.

De onderlinge contacten tussen de jongere en oudere veteranen worden bevorderd door het organiseren van een veteranencafé.
Verder organiseert de stichting in samenwerking met de gemeente Culemborg jaarlijks het veteranenconcert waar de beroepsorkesten van Defensie optreden.

Culemborgse veteranen van de Stichting Veteranen Culemborg zijn ook actief bij het doorverwijzen van hulpvragen van veteranen naar de deskundige specialistische zorginstanties.

Wilt u meer weten over de SVC, kijk dan eens op onze facebookpagina

Doorn, 14 mei 2021

Vanaf 13 mei is De Oost te zien op streamingdienst Amazon Prime.

De veelbesproken speelfilm werpt een blik op een voor het grote Nederlandse publiek weinig besproken geschiedenis: de Indonesische onafhankelijkheidsstrijd van 1945-1949. Een eerste aanzet om het Indonesische perspectief te belichten op een zwarte bladzijde in de Nederlandse geschiedenis?

We vroegen het aan ingewijden die de film – net als de Kanttekening – eerder mochten zien.

https://dekanttekening.nl/samenleving/te-negatief-of-juist-te-nederlands-de-oost-raakt-aan-diepe-wonden2/

Doorn, 12 mei 2021

Gratis Veteranenvlag voor alle Nederlandse overheidsinstellingen en aangesloten veteranenorganisaties!

Het Veteranen Platform biedt dit jaar aan alle overheidsinstellingen en bij hen aangesloten veteranenorganisaties gratis een Veteranenvlag aan! Door het hijsen van de vlag kan elke organisatie haar respect, erkenning en waardering voor alle Nederlandse veteranen tonen. Het Veteranen Platform en Veteranenshop hopen met dit initiatief bij te dragen aan een onvergetelijke Nederlandse Veteranendag op 26 juni 2021.

Dankzij een intensieve samenwerking tussen het Veteranen Platform, het ministerie van Defensie, het vfonds en Veteranenshop, gaat een langgekoesterde wens in vervulling: De enige echte vlag voor en door veteranen, zal dit jaar op meer plaatsen dan ooit tevoren prominent zichtbaar zijn. We zijn ontzettend trots op dit gezamenlijke resultaat.

Het project wordt gefinancierd uit het overgebleven budget van de Nederlandse Veteranendag 2020, aangevuld met een substantiële bijdrage van het vfonds.

Welke organisaties ontvangen de vlag?

Veteranenshop verstuurt de Veteranenvlag namens het Veteranen Platform in de eerste weken van juni gratis naar de volgende organisaties:
– Nederlandse ministeries
– Nederlandse gemeenten
– Nederlandse provincies
– Nederlandse waterschappen
– Openbare bibliotheken
– Operationele commando’s
– Bij het Veteranen Platform aangesloten veteranenorganisaties
– Ontmoetingscentra voor veteranen
– Veteranencafés

Landelijke erkenning

De bedenker en ontwerper van de Veteranenvlag, Edo van den Berg, streefde er met zijn ontwerp naar om een vlag te maken waarin iedere veteraan zich kon herkennen en die geldt als exclusief symbool voor Nederlandse veteranen. Soraya van Weereld van Veteranenshop zet zich al jaren in voor landelijke erkenning van de vlag. De laatste jaren ontstond daardoor al veel draagvlak vanuit de maatschappij, en de vlag werd steeds vaker door zowel veteranen, burgers en organisaties gehesen. Dankzij dit initiatief lijkt dit doel nu eindelijk volledig behaald te worden, waarmee we erg blij zijn. Want hoewel het een klein symbool kan lijken voor sommigen, vertegenwoordigt de Veteranenvlag een erg belangrijke boodschap voor de mensen die hebben gestreden voor onze -en andermans- vrijheid.
Dankwoord

Het Veteranen Platform en Veteranenshop bedanken het ministerie van Defensie en het vfonds hartelijk voor deze unieke samenwerking. Dankzij onze gezamenlijke inspanningen en jullie bijdrage kunnen veel organisaties hun respect, waardering en aanzien ten aanzien van veteranen ook dit jaar tonen, ondanks de coronamaatregelen. Dat we het juist dit jaar voor elkaar hebben gekregen om de Veteranenvlag landelijke (h)erkenning te geven, vervult ons met trots. We kijken nu al uit naar 26 juni, en naar de komende jaren!

Hartelijke veteranengroet,

Page 1 of 151 2 3 15

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen