Het staat eenieder als Nederlands staatsburger vrij om te demonstreren. Daar waar een demonstratie direct de situatie van veteranen raakt is het VP van mening dat het prima is als dit op een wijze gebeurt (houding, gedrag, kleding, uitmonstering) die door de burgerbevolking herkenbaar is als “door veteranen” en daaraan de conclusie verbindt dat dit dus ook namens (een deel van) de veteranengemeenschap gebeurt. Waar het echter een demonstratie betreft die niet direct is gerelateerd aan veteranen en veteranenzaken, is het VP van mening dat deelname van veteranen door de burgerbevolking op geen enkele wijze mag worden geïnterpreteerd als “namens veteranen” en dus dat de veteranengemeenschap hierin een standpunt zou hebben ingenomen. Omdat voor buitenstaanders het onderscheid moeilijk is te maken, is het VP in dergelijke gevallen dan ook tegen aan veteranen en/of militairen gerelateerde houding, gedrag, kleding en/of uitmonstering.

Inmiddels heeft de Tweede Kamer hier ook een motie over aangenomen:

het_handhaven_van_het_verbod_op_militaire_uniformen_en_het_Rode_Kruis-embleem_bij_demonstraties_.pdf

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen