Op 1 februari is in de Veiligheidsregio Midden en West Brabant gestart met de eerste regio NOS 2.0. De kick off bijeenkomst heeft plaats gevonden op 30 januari in het Echo’s Home in Oirschot.

De regio Noord Brabant wordt voorlopig aangestuurd door Frans Dirks en Hans Kroes, ondersteund door Bart van Abeelen die namens het Maatschappelijk Werk de rol gaat vervullen van Coördinerend Maatschappelijk werker.

Regio Noord Brabant is als volgt bereikbaar:
Email: rcbrabant@nuldelijnsondersteuning.nl
Tel: 06-23 462 736 Lees verder

Op 25 en 26 oktober j.l. is voor de eerste maal de nieuwe ‘basistraining nuldelijnsondersteuner’ verzorgd. Hiermee is een begin gemaakt met de verbetering van de kwaliteit van de opleiding als een element van het begin 2018 gestarte project NOS 2.0.

Belangrijkste zichtbare verandering van dat project is de regionale indeling en aansturing van de nuldelijnsondersteuners.  De inrichting van de startregio ‘Midden en West Brabant’ nadert onder leiding van Frans Dirks zijn afronding.

NOS 2.0 betekent echter meer. Zo is er gewerkt aan de verbetering van de kwaliteit van de nuldelijns ondersteuners. Er is een verbeterd selectie- en aannameproces ontwikkeld. De deelnemers aan de vernieuwde basistraining hebben dit proces doorlopen. Zowel tijdens deze intakeprocedure als in de voorbereiding op de tweedaagse basistraining is er gewerkt met een elektronische leeromgeving (ELO), waarin de deelnemers zich hebben kunnen voorbereiden op de training en met elkaar kennis gemaakt. De eerste module basistraining zelf vond plaats binnen de muren van De Basis, en bestaat uit twee aaneengesloten dagen met een avondprogramma. Dit om meer aandacht te kunnen besteden aan het groepsproces. Want als nuldelijns ondersteuner werk je niet alleen. Het hebben van een sparring partner / buddy is belangrijk bij de ondersteuning van een veteraan. Lees verder

Op 24 maart is er voor de tweede maal een landelijke bijeenkomst georganiseerd voor de nuldelijns ondersteuners, hun coördinatoren en vertegenwoordigers van ketenpartners. De bijeenkomst werd ditmaal georganiseerd op de Ruijter van Steveninckkazerne in Oirschot.

Het verwerken en delen van ervaringen was ditmaal het centrale thema.
Na binnenkomst werden alle 200 aanwezigen welkom geheten door de vice-voorzitter van het Veteranen Platform, lkol Jos van den Nouland. Daarna gaf Peter Klijn een terugblik op de ontwikkelingen op het terrein van de nuldelijns ondersteuning sinds de vorige landelijke bijeenkomst op 30 januari 2016. Met name werd aandacht besteed aan de evaluatie van het systeem en het daarop volgende project NOS 2.0. Daarmee wordt een aanvang gemaakt met de regionale organisatie van het NOS. Daarnaast werden de ontwikkelingen toegelicht met betrekking tot selectie en training. Frans Dirks gaf een korte inkijk in de ontwikkelingen in de startregio NOS 2.0, de Veiligheidsregio Midden en West Brabant. Lees verder

EINDHOVEN – Veteranen die in de clinch liggen met Defensie kunnen sinds 2014 aankloppen bij Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. Voor die tijd was een conflict tussen veteranen en het leger een zaak van Defensie. Van Zutphen bracht vrijdag met enkele medewerkers een kennismakingsbezoek aan de Eindhovense veteraneninloop De Treffer.
Lucas Nuchelmans 11-09-17, 16:39

Bericht facebook
Bericht Twitter

,,Ik wil graag weten waar veteranen elkaar ontmoeten, waar ze zoal over praten en natuurlijk ook waar ze tegen aanlopen.” Lees verder

afscheid-Tamara-nuldelijnsEerder was al door het bestuur van het VP afscheid genomen van Tamara. Tijdens het coördinatorenoverleg NOS van oktober is dat ook gedaan door de Projectleider namens de coördinatoren en de nuldelijnshelpers. Tamara werd bedankt voor haar klantvriendelijkheid en betrokkenheid. Als coördinator van de Vereniging Veteranen en Oud-militairen Korps Militaire Administratie (VVOMA) blijft zij betrokken bij de nuldelijnsondersteuning. Lees verder

Page 0 of 31 3

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen