Schaarsbergen 16 januari 2020, Op 16 januari is de vierde regio NOS 2.0 van start gegaan.
Tijdens een druk bezochte bijeenkomst in Echo’s home “De Landing” in Schaarsbergen is de NOS regio Gelderland / Flevoland operationeel gegaan. Hiermee is een aanvang gemaakt met de uitrol binnen de regio Maatschappelijk Werk Noord Oost. Lees verder

Op 7 oktober 2019 vond de kick-off bijeenkomst plaats van de regio Zeeland. Dit gebeurde in Middelburg onder leiding van Hans Kroes, die ad interim de functie van Regio Coordinator gaat vervullen. Lees verder

26 februari 2019. Zoals bekend is de eerste NOS regio (Noord Brabant) op 1 februari van start gegaan. In de aanloop daar naar toe is tijdens de regionale NOS bijeenkomsten een oproep gedaan aan de deelnemers om zich beschikbaar te stellen voor de rol van Regio Coördinator (RC) in de provincie waarin ze woonachtig zijn. Lees verder

Op 1 februari is in de Veiligheidsregio Midden en West Brabant gestart met de eerste regio NOS 2.0. De kick off bijeenkomst heeft plaats gevonden op 30 januari 2019 in het Echo’s Home in Oirschot. Lees verder

Op 25 en 26 oktober j.l. is voor de eerste maal de nieuwe ‘basistraining nuldelijnsondersteuner’ verzorgd. Hiermee is een begin gemaakt met de verbetering van de kwaliteit van de opleiding als een element van het begin 2018 gestarte project NOS 2.0. Lees verder

Op 24 maart is er voor de tweede maal een landelijke bijeenkomst georganiseerd voor de nuldelijns ondersteuners, hun coördinatoren en vertegenwoordigers van ketenpartners. De bijeenkomst werd ditmaal georganiseerd op de Ruijter van Steveninckkazerne in Oirschot. Lees verder

EINDHOVEN – 11 september 2017. Veteranen die in de clinch liggen met Defensie kunnen sinds 2014 aankloppen bij Nationale Ombudsman Reinier van Zutphen. Voor die tijd was een conflict tussen veteranen en het leger een zaak van Defensie. Van Zutphen bracht vrijdag met enkele medewerkers een kennismakingsbezoek aan de Eindhovense veteraneninloop De Treffer.
Lucas Nuchelmans 11-09-17, 16:39

Bericht facebook
Bericht Twitter Lees verder

Op 27 juli heeft het bestuur afscheid genomen van Arja van Leeuwen nadat ze bijna twee jaar werkzaam is geweest op het Bureau VP als administratief medewerkster algemeen en Nuldelijnsondersteuning. Lees verder

Het Veteranen Platform organiseert samen met Stichting de Basis in 2017 zes regionale bijeenkomsten voor de gecertificeerde nuldelijnshelpers. Inschrijven kan via de bijgevoegde link. Lees verder

November 2016. Er heeft met de coördinatoren NOS van de bij het VP aangesloten verenigingen een evaluatie plaats gevonden ven het huidige NOS. Daarbij is een opzet gemaakt om te komen tot een NOS 2.0. Lees verder

Page 1 of 31 2 3

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen