Darp (Havelte), 11 juli 2020

Nu de maatregelen m.b.t. de Corona crisis enigszins versoepeld zijn, hebben we besloten de uitrol van de NOS 2.0 regio’s weer op te pakken. Vandaag was het de beurt aan Overijssel. Overijssel is geen “eigen” regio geworden en het waarom daarvan zal in een afzonderlijk bericht worden toegelicht.

(meer…)

Schaarsbergen, 16 januari 2020

Op 16 januari is de vierde regio NOS 2.0 van start gegaan. Tijdens een druk bezochte bijeenkomst in Echo’s home “De Landing” in Schaarsbergen is de NOS regio Gelderland / Flevoland operationeel gegaan. Hiermee is een aanvang gemaakt met de uitrol binnen de regio Maatschappelijk Werk Noord Oost. (meer…)

Middelburg, 7 oktober 2019

Op 7 oktober 2019 vond de kick-off bijeenkomst plaats van de regio Zeeland. Dit gebeurde in Middelburg onder leiding van Hans Kroes, die ad interim de functie van Regio Coördinator gaat vervullen.

De kick-off bijeenkomst vond plaats in hotel Arneville. Er werd een toelichting gegeven op de werking van de regio door Hans Kroes. Bart van Abeelen gaf daarna een uitleg over de werking van het protocol Maatschappelijk Werk (MW) / NOS.

(meer…)

Schaarsbergen, 26 februari 2019.

Zoals bekend is de eerste NOS regio (Noord Brabant) op 1 februari 2019 van start gegaan.

In de aanloop daar naar toe is tijdens de regionale NOS bijeenkomsten een oproep gedaan aan de deelnemers om zich beschikbaar te stellen voor de rol van Regio Coördinator (RC) in de provincie waarin ze woonachtig zijn. De reactie daarop was heel bemoedigend.  (meer…)

Oirschot, 1 februari 2019.

Op 1 februari is in de Veiligheidsregio Midden en West Brabant gestart met de eerste regio NOS 2.0. De Kick-Off bijeenkomst heeft plaats gevonden op 30 januari 2019 in het Echo’s Home in Oirschot.

De regio Noord Brabant wordt voorlopig aangestuurd door Frans Dirks en Hans Kroes, ondersteund door Bart van Abeelen die namens het Maatschappelijk Werk de rol gaat vervullen van Coördinerend Maatschappelijk werker.
(meer…)

Doorn, 25 oktober 2018.

Op 25 en 26 oktober 2018 is voor de eerste maal de nieuwe ‘Basistraining Nuldelijnsondersteuner’ verzorgd. Hiermee is een begin gemaakt met de verbetering van de kwaliteit van de opleiding als een element van het begin 2018 gestarte project NOS 2.0.

Belangrijkste zichtbare verandering van dat project is de regionale indeling en aansturing van de nuldelijnsondersteuners.  De inrichting van de startregio ‘Midden en West Brabant’ nadert onder leiding van Frans Dirks zijn afronding. (meer…)

Page 1 of 51 2 3 5
© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen