Doorn, 18 juni 2024

Buitengewoon lid

Tijdens de eerste algemeen ledenvergadering van dit jaar is de Stichting Veteranen Oegstgeest toegelaten als nieuw buitengewoon lid.

De Stichting Veteranen Oegstgeest is in 2020 van start gegaan als het Veteranencomité Oegstgeest. Per 22 juni 2022 hebben we onze status aangepast naar een stichting met ANBI status. Onze stichting bestaat uit louter vrijwilligers en we zijn trots dat we Buitengewoon lid van het Veteranen Platform mochten worden.

Wij stellen ons ten doel om onze Veteranen op een positieve wijze zichtbaar te maken binnen de Oegstgeester gemeenschap. We geven aan de Veteraan een rol van betekenis in de samenleving middels een breed gedragen maatschappelijke taakstelling.

Een aantal van onze doelstellingen:

  • Iedere 2e donderdag van de maand een Veteranencafé in het Dorpscentrum.
  • 2 maal per jaar een Saamhorigheidsmaaltijd/ Reünie.
  • Bijwonen en het leggen van kransen op 4 mei bij de Oorlogsgraven en het Oorlogsmonument in het bos van Wijckerslooth te Oegstgeest.
  • Maandelijks onderhoud van de Oorlogsgraven, het is een uniek gegeven in Nederland, dat wij, als Veteraan, de Oorlogsgraven mogen onderhouden.
  • Het maandelijks onderhoud van het Witte Anjerperkje voor het gemeentehuis.
  • Bezoeken van de minder mobiele Veteranen.
  • Ondersteuning van de jaarlijkse gemeentelijke Veteranenbijeenkomst op het gemeentehuis te Oegstgeest.
© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen