Doorn, 25 juni 2024

Buitengewoon lid

Tijdens de eerste algemeen ledenvergadering van dit jaar is de Stichting Veteranen Steenwijkerland toegelaten als nieuw buitengewoon lid.

De Stichting Veteranen Steenwijkerland vertegenwoordigt bijna 500 Veteranen van alle krijgsmachtdelen met hun thuisfront en heeft ten doel: Het vormen van een netwerk tussen organisaties met al dan niet overlappende of gelijke doelstellingen en hiermee bevorderen van:

    1. Erkenning en waardering van Veteranen, alsmede het stimuleren van publieke belangstelling voor Veteranen;
    2. Saamhorigheid en de onderlinge band tussen Veteranen, zowel in actieve dienst als niet actieve dienst bij Ministerie van Defensie, inbegrepen hun ‘thuisfront’.

En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

    1. Zich op te stellen als aanspreekpunt voor de gemeente, organisaties en Veteranen woonachtig in Steenwijkerland;
    2. Het initiëren, organiseren en faciliteren van activiteiten voor Veteranen en hun thuisfront die passen binnen de hiervoor genoemde doelstellingen;
    3. Het acte de présence geven bij de in de gemeente Steenwijkerland te organiseren herdenkingen of andere activiteiten, die betrekking hebben op het militaire heden en verleden in de gemeente en verdere regio.

 

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen