Sergeant-Majoor Mark Leijsen

Krijgsmachtdeel: KL

Uitzending: Afghanistan

De in 2009 gesneuvelde militair Mark Leijsen is vernoemd op het nieuwe viaduct over de A28 bij Wezep. Het bijbehorende naambordje is symbolisch onthuld op de Prinses Margrietkazerne door zijn echtgenote Lucienne, hun zoon Nick en burgemeester Tanja Haseloop – Amsing. Sergeant-majoor Mark Leijsen was op deze in Wezep liggende kazerne gelegerd. Hij kwam om het leven tijdens een vredesmissie in Afghanistan. De gemeente Oldebroek stemde vorig jaar ‘van harte in’ met het vernoemingsvoorstel.

De bijeenkomst werd bijgewoond door verschillende naaste familieleden en vrienden van Mark Leijsen, oud-collega’s en vertegenwoordigers van Defensie, het Veteranen Platform, Rijkswaterstaat en de gemeente Oldebroek. Leden van het Fanfare Korps Nationale Reserve verleenden muzikale medewerking aan deze plechtigheid.

Mooie en pijnlijke herinneringen

“Lucienne en Nick, jullie hebben uitgezien naar deze dag maar ervaren ook de pijnlijke kant ervan. Dingen die je achter je had gelaten komen terug, herinneringen aan mooie momenten, maar ook de pijn van het verlies van jouw man en jouw vader”, merkte burgemeester Haseloop in haar toespraak op. Ze wees op de nauwe band die er is tussen Oldebroek en Defensie. “Er rijden dagelijks legervoertuigen langs en door onze dorpskernen. Er lopen regelmatig militairen in uniform door onze gemeente. Onze inwoners horen al bijna 150 jaar de schoten van de Artillerie op het ASK. Deze legervoertuigen, oefeningen en schoten attenderen ons keer op keer op het feit dat vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn. En dat deze vrijheid soms met wapens moet worden verdedigd, beschermd of verkregen.” Voor die vrijheid heeft Mark Leijsen zich met hart en ziel ingezet en zonder zich te laten afschrikken door wat hem zou kunnen overkomen, aldus de burgemeester.

Aandacht voor meerwaarde van militairen

Veteraan André Odenkirchen gaf in zijn toespraak aan waarom het nationaal Veteranen Platform dit soort vernoemingen heeft omarmd. “Met dit project streven wij naar een grotere zichtbaarheid van de veteranen in onze maatschappij en vragen aandacht voor de meerwaarde die militairen dagelijks bewijzen in onze maatschappij. Met dit project willen wij het Nederlandse volk erop attenderen dat vrijheid niet vanzelfsprekend is en dat vele militairen hiervoor het hoogste offer brachten.”
Kolonel Bas van den Berg sprak de aanwezigen toe in zijn functie als commandant van het Regiment Genietroepen. Marcel Rot sloot het officiële programma af met een dankwoord namens de familie.

Meer informatie over Mark Leijsen

Mark Leijsen was gelegerd bij 101 Geniebataljon te Wezep. Hij maakte tijdens zijn derde missie in Afghanistan deel uit van een team dat Afghaanse troepen coacht tijdens operaties. Op 7 september 2009 was de eenheid van Mark bezig met een gecoördineerde actie 9 kilometer ten noordwesten van de thuisbasis Kamp Holland. De open jeep waarin Leijsen zich bevond reed op een bermbom. Mark zelf
kwam daarbij om het leven en drie van zijn collega’s en een tolk raakten gewond. Zijn lichaam werd naar Nederland teruggevlogen. Mark Leijsen is op 14 september 2009, met militaire eer, op het Nationaal Ereveld Loenen begraven.

Mark Leijsen