Soldaat Jan Hoiting

Krijgsmachtdeel: Koninklijke Landmacht

Uitzending: Libanon

Jan Hoiting, geboren op 22 juni 1964, was tijdens zijn uitzending naar Libanon woonachtig in Groningen. In 1983 was hij op uitzending in het kader van de United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL), waar hij is omgekomen.

Op 5 oktober stond hij als boordschutter van een YP-408 (pantservoertuig) op wacht op zij post 7-13B. Een van zijn collega’s verrichte handelingen aan zijn wapen. Tot overmaat van ramp ging het wapen af en vuurde een salvo in de richting van Jan. Jan werd geraakt en was op slag dood. Het lichaam van Jan werd overgebracht naar Nederland. Jan ligt op begraafplaats Selwerderhof te Groningen begraven.

“In Libanon, ver van ons huis, vocht Jan voor vrede, zonder ruis. In onze harten leeft hij voort en zorgen we ervoor dat Jan blijft gehoord. Een tragisch einde, groot verdriet; maar Jans herinnering vergaat ons niet.”

Jan ontving op 23 oktober 2017 namens de Libanese Regering, postuum, de “Medal of the Wounded”. De broer van Jan, Henk Houting, nam deze medaille in ontvangst.

Vernoeming viaduct
Op vrijdag 28 juni vond, in het gemeentehuis van Groningen, de officiële vernoemingsceremonie plaats van het viaduct Westerbroek over de A7 vernoemd naar omgekomen soldaat Jan Hoiting. Gastheer was de locoburgemeester van Groningen; Eelco Eikenaar. Onder de ruim 60 aanwezigen waren familieleden, de commandant van het Infanterie Regiment Johan-Willem Friso; LKOL Eric Derks en een aantal UNIFIL veteranen. Na toespraken van de locoburgemeester, de vertegenwoordiger van het nationaal Veteranen Platform en de Regimentscommandant volgde de ceremoniële onthulling van het naambord door de locoburgemeester en de broer van Jan Hoiting; Henk Hoiting. Hierna sprak Henk Hoiting een dankwoord uit. Tot slot droeg de UNIFIL veteraan Jan Willem Waitz, mede namens de UNIFIL collega’s, een herinneringsgedicht voor.

Jan Hoiting