Doorn, 10 juli 2024

Buitengewoon lid

Tijdens de eerste algemeen ledenvergadering van dit jaar is de Stichting Veteranen Alkmaar toegelaten als nieuw buitengewoon lid.

Stichting Veteranen Alkmaar is ontstaan uit een klankboordgroep die de gemeente ondersteunt bij de jaarlijkse veteranenbijeenkomst. Deze bestaat momenteel uit 3 leden dagelijks bestuur en 5 algemene leden.

Doelstellingen:

  • De Stichting heeft ten doel de Veteranen te begeleiden, waaronder mede begrepen het bieden van nuldelijns ondersteuning, bij het vinden van de juiste ondersteuning bij het oplossen van psychosociale problemen, opgelopen ten gevolge van oorlogsactiviteiten of deelname aan vredesmissies en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
  • De Stichting heeft ten doel het bevorderen van de maatschappelijke erkenning van en de waardering voor de Veteranen binnen de gemeente Alkmaar en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
  • De Stichting heeft ten doel de band en het kameraadschap in stand te houden en daar waar nodig te verbeteren tussen Veteranen onderling alsmede tussen Veteranen en nog actief dienende militairen en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.
  • De Stichting tracht haar doelen onder meer te bereiken door instandhouding van het Veteranencafé Alkmaar (in het Biermuseum) en organiseren van themadagen/avonden.

Ons credo: ‘je hoeft je geen Veteraan te voelen om er een te zijn’.

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen