logo

Welkom op de website van het Veteranen Platform

Als de belangenbehartiger van alle Nederlandse veteranen streeft het Veteranen Platform er naar hem sociaal trots en sterk te houden. Veteranen, die het Koninkrijk der Nederlanden onder oorlogsomstandigheden of tijdens vredesmissies, vaak met gevaar voor eigen leven hebben gediend, hebben immers recht op ons aller erkenning en waardering en waar nodig zorg.

20150825_182805Doorn 24 augustus 2015, Tijdens een gezellig etentje is door vrijwel het voltallige bestuur van het Veteranen Platform afscheid genomen van onze bureaumedewerkster Tamara Heijster. De voorzitter, Hein Scheffer, bedankte haar tijdens zijn speech voor meer dan twee jaar trouwe dienst. Hij complimenteerde haar voor de uitstekende wijze waarop zij haar werk voor het VP heeft verricht maar toch vooral voor haar ondersteuning van en zeer grote betrokkenheid bij de veteranen in brede zin.

150626 Bezoek nuldelijns ondersteuners Tweede KamerUit erkenning en waardering voor hun belangrijke werk als coördinator nuldelijnsondersteuning heeft de Vaste Kamer Commissie voor Defensie (VCD) de coördinatoren nuldelijnsondersteuning van het VP en V.O.C. uitgenodigd voor een bezoek aan de Tweede Kamer met een ontvangst, rondleiding en gesprekken met Kamerleden. Op 26 juni zijn 36 coördinatoren nuldelijnsondersteuningssysteem ontvangen door de Kamerleden mevr. Angelien Eijsink (PvdA), mevr. Hanke Bruins Slot (CDA en Afghanistan Veteraan), Fred Teeven (VVD), Wassila Hachchi D66 (Officier Logistieke Dienst, Koninklijke Marine 2003-2007) en Raymond de Roon (PVV). In de plenaire zaal van de Tweede Kamer hebben de Kamerleden anekdotes verteld over wat er zoal buiten beeld in de plenaire zaal gebeurt. Na een uitgebreide lunch zijn de coördinatoren aangesloten bij het overleg van de minister van Defensie met de Vast Kamer Commissie voor Defensie over de Veteranennota. In de pauze maakte de minister tijd vrij om de coördinatoren te bedanken voor hun belangrijke werk en is met ze op de foto gegaan.

vn---nobelprijs-iiIn 1988 is aan de dertien VN-vredesmachten die in de periode van 1956 tot 1988 een vredesoperatie uitvoerden, de Nobelprijs voor de Vrede toegekend.

In de jaren tot 1988 heeft Nederland deelgenomen aan zeven van die VN-vredesmissies: Libanon (UNOGIL en UNIFIL), Egypte (UNEF-1), Congo (UNOC), Yemen (UNYOM), India/Pakistan (UNIPOM) en Syrië/Jordanië (UNTSO). Als erkenning voor de ruim 9.000 Nederlandse veteranen van die zeven vredesmachten heeft de minister van Defensie onlangs besloten een draaginsigne ‘Nobelprijs VN militairen’ in te stellen. Aanvragen kan hier.

Read more

GepkowebsiteJe bent veteraan en zoekt een andere baan. Wat heb je eigenlijk aan je militaire ervaringen en competenties?  Wat heb je aan al je opleidingen? Hoe presenteer je die en jezelf? Wat zijn de ervaringen van andere veteranen met het zoeken naar een baan buiten defensie? En hoe is die civiele arbeidsmarkt eigenlijk?

Deze onderwerpen komen aan bod tijdens de eerste bijeenkomst ‘Veteranen de arbeidsmarkt op!’, op vrijdag 5 juni 2015 bij het Veteraneninstituut in Doorn. De dag wordt georganiseerd door het Veteraneninstituut, Banen4Defensie (B4D) en de Stichting Employabilitycentrum voor Defensiepersoneel (ECDef), met steun van het Ministerie van Defensie en ManpowerGroup Nederland.

Schrijf je in via het Veteranen Instituut

IGK-NNG-Veteranen‘t Harde 23 april 2015,

Tijdens de reünie van de Vereniging Nederlandse Nieuw-Guinea Militairen (VNNGM) in de Luitenant-kolonel Tonnet kazerne heeft de IGK een toespraak gehouden, waarbij hij onder meer inging op de discussie over het meevoeren van vlaggen en symbolen in het defilé op de Nationale Veteranendag. Lees Toespraak IGK

Vooroefenen-ErecouloirAmsterdam, 20 april 2015

Tijdens de Nationale Herdenking op de Dam wordt het erecouloir gevormd door actieve militairen en veteranen die niet meer in dienst zijn van Defensie. De veteranen hebben zich ingezet vanaf 1946 in Nederlands-Indië tot en met de meest recente missies in onder meer Afghanistan, Irak en Mali. Hiermee wordt zichtbaar dat ook jongere generaties – in navolging van de oorlogsgeneratie – zich onder soms zeer gevaarlijke omstandigheden hebben ingezet voor internationale vrede, vrijheid en veiligheid. Tot 2005 werd een deel van het erecouloir gevormd door de Binnenlandse Strijdkrachten uit de Tweede Wereldoorlog. Toen hebben zij kenbaar gemaakt dat zij om gezondheidsredenen niet langer plaats konden nemen.

Read more

AB27032015-toost-vereniging27 maart 2015.

In Echos Home ‘De Schakel’ te Ermelo hebben alle aanwezige leden samen met het Bestuur een toost uitgebracht op een succesvolle toekomst voor de nieuwe Vereniging Veteranen Platform. Tijdens de eerste Ledenvergadering van de nieuwe vereniging zijn onder andere het Huishoudelijk Reglement goedgekeurd en de contributie voor 2015 afgesproken. Zeer belangrijk is de goedkeuring van het toetredingsverzoek van de Federatie van Organisaties voor Voormalig en Actief dienend Marinepersoneel (FOVAM). Daarmee is het VP gegroeid naar 48 leden.

EreveldLoenen3Op 18 oktober 1949 opende H.K.H. Prinses Wilhelmina het ereveld waar nu ruim 3600 Nederlanders begraven liggen. Regelmatig vinden hier nog herbegravingen plaats.
Sinds de jaren ’80 vormt het ereveld niet alleen de laatste rustplaats voor slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Ook militairen en burgers die omkomen tijdens humanitaire en/of vredesmissies worden er (her)begraven.

Het ereveld in Loenen is bijna vol. Daarom wordt er uitgebreid en daarbij is ook ruimte gereserveerd voor een veteranenveld. In Loenen liggen nu alleen oorlogsslachtoffers begraven die tijdens de Tweede Wereldoorlog of latere missies zijn gesneuveld.
Er wordt nu hard gewerkt om voor veteranen een eigen begraafplaats vlakbij het ereveld in Loenen te realiseren. Alleen de financiering moet nog rondkomen. Als het gaat lukken, zou zo’n begraafplaats uniek in Nederland zijn.

In het buitenland gebeurt het al; oud-militairen worden daar met veel eer begraven op een militaire begraafplaats. In Nederland mogen soldaten alleen op een militaire begraafplaats worden begraven, als ze zijn omgekomen tijdens een missie. Veteranen die ‘gewoon’ overlijden, mogen niet op zo’n begraafplaats worden bijgezet. Dat gaat veranderen.

Bekijk ook de uitzending van Omroep Gelderland tussen minuut 2.45 en 4.45.

NLVD2012NIEUWE WIJZE VAN AANMELDING VOOR DEELNAME VAN INDIVIDUELE DEELNEMERS AAN DE 11e NEDERLANDSE VETERANENDAG 2015,
ZATERDAG 27 JUNI 2015 in Den Haag

Nederlandse Veteranendag 2015.
Traditiegetrouw vindt de Nederlandse Veteranendag (NLVD) plaats op de laatste zaterdag van juni. Dit jaar zal de NLVD derhalve plaatsvinden op zaterdag 27 juni 2015 in Den Haag. Tijdens deze dag worden door de Stichting NLVD vele activiteiten georganiseerd waaraan men als veteraan, al dan niet actief dienend, kan deelnemen.
Het Veteranen Platform (VP) coördineert zowel aanmeldingen van deelnemende detachementen van bij het VP aangesloten veteranenverenigingen/organisaties, als van deelnemende individuele veteranen. Indien men als veteraan geen lid is van zo’n (veteranen)vereniging/organisatie, maar wel op individuele basis wil deelnemen aan activiteiten tijdens de NLVD, kunt u zich rechtstreeks aanmelden bij het Bureau Veteranen Platform te Doorn.

Read more

Portret-Ridder-Militaire-Willems-Orde-Cornelis-Pieter-van-den-Hoek.1Op 12 februari 2015 is Cornelis Pieter van den Hoek, Ridder der 4e klasse der Militaire Willems-Orde, op 93-jarige leeftijd overleden. Hij kreeg de onderscheiding voor verzetsdaden in de Tweede Wereldoorlog. Van den Hoek smokkelde mensen, berichten, goederen en medicijnen door de Biesbosch. Hij was aangesloten bij de verzetsgroep ”De Partizanen van de Biesbosch”.

Koningin Wilhelmina sloeg Van den Hoek op 30 augustus 1948 tot drager van de Militaire Willems-Orde.

Na het overlijden van Cornelis Pieter van den Hoek zijn er nog vier dragers van de Militaire Willems-Orde in leven. Het zijn de Brit Ken Mayhew (geboren in 1917), de Amerikaan Edward Fulmer (1919) en de Nederlanders Marco Kroon (1970) en Gijs Tuinman (1979).

Read more

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen