logo

Welkom op de website van het Veteranen Platform

Als de belangenbehartiger van alle Nederlandse veteranen streeft het Veteranen Platform er naar hem sociaal trots en sterk te houden. Veteranen, die het Koninkrijk der Nederlanden onder oorlogsomstandigheden of tijdens vredesmissies, vaak met gevaar voor eigen leven hebben gediend, hebben immers recht op ons aller erkenning en waardering en waar nodig zorg.

Het VP zoekt op korte termijn: een gedreven, professionele en zelfstandige medewerker (m/v) op HBO
werk en denk niveau voor 28 uur in de week.
Het betreft een aanstelling voor bepaalde tijd van 12 maanden.
Gezien de doelstelling van het VP worden met name veteranen en relaties van veteranen uitgenodigd te solliciteren.
Dus: ben je veteraan of heb je affiniteit met veteranen, ben je bekend met de Defensie organisatie,
heb je een relevante opleiding op HBO niveau, beschik je over een goede mondelinge en schriftelijke
uitdrukkingsvaardigheid, ben je een stevige persoonlijkheid met een enthousiasmerende uitstraling,
ben je volledig ‘los’ op de Microsoft-programma’s, dan is deze job wellicht precies wat voor jou.

Lees hier de volledige vacaturestelling en hier de functiebeschrijving.

150626 Bezoek nuldelijns ondersteuners Tweede KamerUit erkenning en waardering voor hun belangrijke werk als coördinator nuldelijnsondersteuning heeft de Vaste Kamer Commissie voor Defensie (VCD) de coördinatoren nuldelijnsondersteuning van het VP en V.O.C. uitgenodigd voor een bezoek aan de Tweede Kamer met een ontvangst, rondleiding en gesprekken met Kamerleden. Op 26 juni zijn 36 coördinatoren nuldelijnsondersteuningssysteem ontvangen door de Kamerleden mevr. Angelien Eijsink (PvdA), mevr. Hanke Bruins Slot (CDA en Afghanistan Veteraan), Fred Teeven (VVD), Wassila Hachchi D66 (Officier Logistieke Dienst, Koninklijke Marine 2003-2007) en Raymond de Roon (PVV). In de plenaire zaal van de Tweede Kamer hebben de Kamerleden anekdotes verteld over wat er zoal buiten beeld in de plenaire zaal gebeurt. Na een uitgebreide lunch zijn de coördinatoren aangesloten bij het overleg van de minister van Defensie met de Vast Kamer Commissie voor Defensie over de Veteranennota. In de pauze maakte de minister tijd vrij om de coördinatoren te bedanken voor hun belangrijke werk en is met ze op de foto gegaan.

vn---nobelprijs-iiIn 1988 is aan de dertien VN-vredesmachten die in de periode van 1956 tot 1988 een vredesoperatie uitvoerden, de Nobelprijs voor de Vrede toegekend.

In de jaren tot 1988 heeft Nederland deelgenomen aan zeven van die VN-vredesmissies: Libanon (UNOGIL en UNIFIL), Egypte (UNEF-1), Congo (UNOC), Yemen (UNYOM), India/Pakistan (UNIPOM) en Syrië/Jordanië (UNTSO). Als erkenning voor de ruim 9.000 Nederlandse veteranen van die zeven vredesmachten heeft de minister van Defensie onlangs besloten een draaginsigne ‘Nobelprijs VN militairen’ in te stellen. Aanvragen kan hier.

Het concept-ontwerp van het draaginsigne, het bijbehorende instellingsbesluit en de verstrekking is in samenwerking met onder andere de Nederlandse UNIFIL-vereniging uitgewerkt. Van de veteranen die recht hebben op het draaginsigne maakt ruim 95% namelijk deel uit van UNIFIL (1979-1985). Zowel veteranen als nabestaanden van veteranen kunnen het draaginsigne vragen via onderstaande links.

Om in aanmerking te  komen voor het draaginsigne geldt een uitzendtijd van minimaal dertig dagen. De verificatie daarvan kost enige tijd. De draaginsignes worden naar verwachting vanaf september 2015 verstrekt. Veteranen en nabestaanden kunnen tijdens het aanvraagproces aangeven of zij het draaginsigne thuisgestuurd willen hebben, of dat zij het insigne uitgereikt willen krijgen. Er wordt nog nader bekeken hoe een uitreiking vorm kan krijgen. Zodra hierover meer duidelijkheid is, wordt hierover gecommuniceerd. Houdt de website van het Vi daarvoor in de gaten.

GepkowebsiteJe bent veteraan en zoekt een andere baan. Wat heb je eigenlijk aan je militaire ervaringen en competenties?  Wat heb je aan al je opleidingen? Hoe presenteer je die en jezelf? Wat zijn de ervaringen van andere veteranen met het zoeken naar een baan buiten defensie? En hoe is die civiele arbeidsmarkt eigenlijk?

Deze onderwerpen komen aan bod tijdens de eerste bijeenkomst ‘Veteranen de arbeidsmarkt op!’, op vrijdag 5 juni 2015 bij het Veteraneninstituut in Doorn. De dag wordt georganiseerd door het Veteraneninstituut, Banen4Defensie (B4D) en de Stichting Employabilitycentrum voor Defensiepersoneel (ECDef), met steun van het Ministerie van Defensie en ManpowerGroup Nederland.

Schrijf je in via het Veteranen Instituut

IGK-NNG-Veteranen‘t Harde 23 april 2015,

Tijdens de reünie van de Vereniging Nederlandse Nieuw-Guinea Militairen (VNNGM) in de Luitenant-kolonel Tonnet kazerne heeft de IGK een toespraak gehouden, waarbij hij onder meer inging op de discussie over het meevoeren van vlaggen en symbolen in het defilé op de Nationale Veteranendag. Lees Toespraak IGK

Vooroefenen-ErecouloirAmsterdam, 20 april 2015

Tijdens de Nationale Herdenking op de Dam wordt het erecouloir gevormd door actieve militairen en veteranen die niet meer in dienst zijn van Defensie. De veteranen hebben zich ingezet vanaf 1946 in Nederlands-Indië tot en met de meest recente missies in onder meer Afghanistan, Irak en Mali. Hiermee wordt zichtbaar dat ook jongere generaties – in navolging van de oorlogsgeneratie – zich onder soms zeer gevaarlijke omstandigheden hebben ingezet voor internationale vrede, vrijheid en veiligheid. Tot 2005 werd een deel van het erecouloir gevormd door de Binnenlandse Strijdkrachten uit de Tweede Wereldoorlog. Toen hebben zij kenbaar gemaakt dat zij om gezondheidsredenen niet langer plaats konden nemen.

De veteranen worden geworven via het Veteranenplatform en het Veteraneninstituut. Ieder jaar zijn er meer aanmeldingen dan dat er plaatsen zijn. Er wordt getracht om ieder krijgsmachtdeel een plaats te geven om zo een goede afspiegeling te geven van de krijgsmacht. Daarnaast wordt er ook gekeken naar de persoonlijke motivatie. Er zijn twee voorbereidingsdagen voorafgaand aan 4 mei. De eerste bijeenkomst is van inhoudelijke aard. Iedere veteraan krijgt de kans om de eigen motivatie toe te lichten en wordt er veel verteld over de Nationale Herdenking en het programma. De tweede bijeenkomst is praktisch ingericht. Het verloop van de dag wordt doorgenomen en de exercitie geoefend.

« 1 van 2 »

AB27032015-toost-vereniging27 maart 2015.

In Echos Home ‘De Schakel’ te Ermelo hebben alle aanwezige leden samen met het Bestuur een toost uitgebracht op een succesvolle toekomst voor de nieuwe Vereniging Veteranen Platform. Tijdens de eerste Ledenvergadering van de nieuwe vereniging zijn onder andere het Huishoudelijk Reglement goedgekeurd en de contributie voor 2015 afgesproken. Zeer belangrijk is de goedkeuring van het toetredingsverzoek van de Federatie van Organisaties voor Voormalig en Actief dienend Marinepersoneel (FOVAM). Daarmee is het VP gegroeid naar 48 leden.

EreveldLoenen3Op 18 oktober 1949 opende H.K.H. Prinses Wilhelmina het ereveld waar nu ruim 3600 Nederlanders begraven liggen. Regelmatig vinden hier nog herbegravingen plaats.
Sinds de jaren ’80 vormt het ereveld niet alleen de laatste rustplaats voor slachtoffers uit de Tweede Wereldoorlog. Ook militairen en burgers die omkomen tijdens humanitaire en/of vredesmissies worden er (her)begraven.

Het ereveld in Loenen is bijna vol. Daarom wordt er uitgebreid en daarbij is ook ruimte gereserveerd voor een veteranenveld. In Loenen liggen nu alleen oorlogsslachtoffers begraven die tijdens de Tweede Wereldoorlog of latere missies zijn gesneuveld.
Er wordt nu hard gewerkt om voor veteranen een eigen begraafplaats vlakbij het ereveld in Loenen te realiseren. Alleen de financiering moet nog rondkomen. Als het gaat lukken, zou zo’n begraafplaats uniek in Nederland zijn.

In het buitenland gebeurt het al; oud-militairen worden daar met veel eer begraven op een militaire begraafplaats. In Nederland mogen soldaten alleen op een militaire begraafplaats worden begraven, als ze zijn omgekomen tijdens een missie. Veteranen die ‘gewoon’ overlijden, mogen niet op zo’n begraafplaats worden bijgezet. Dat gaat veranderen.

Bekijk ook de uitzending van Omroep Gelderland tussen minuut 2.45 en 4.45.

NLVD2012NIEUWE WIJZE VAN AANMELDING VOOR DEELNAME VAN INDIVIDUELE DEELNEMERS AAN DE 11e NEDERLANDSE VETERANENDAG 2015,
ZATERDAG 27 JUNI 2015 in Den Haag

Nederlandse Veteranendag 2015.
Traditiegetrouw vindt de Nederlandse Veteranendag (NLVD) plaats op de laatste zaterdag van juni. Dit jaar zal de NLVD derhalve plaatsvinden op zaterdag 27 juni 2015 in Den Haag. Tijdens deze dag worden door de Stichting NLVD vele activiteiten georganiseerd waaraan men als veteraan, al dan niet actief dienend, kan deelnemen.
Het Veteranen Platform (VP) coördineert zowel aanmeldingen van deelnemende detachementen van bij het VP aangesloten veteranenverenigingen/organisaties, als van deelnemende individuele veteranen. Indien men als veteraan geen lid is van zo’n (veteranen)vereniging/organisatie, maar wel op individuele basis wil deelnemen aan activiteiten tijdens de NLVD, kunt u zich rechtstreeks aanmelden bij het Bureau Veteranen Platform te Doorn.

Aanmelden via de Vereniging.
Indien men lid is van een (veteranen)vereniging/organisatie, aangesloten bij het VP en onder hun naam en supervisie wil deelnemen aan de activiteiten tijdens de NLVD, kunt u zich bij uw eigen vereniging/organisatie aanmelden voor deelname. De vereniging draagt zorg voor uw opgave bij de projectorganisatie NLVD en voor toezending van de relevante bescheiden. Houd daarvoor de publicaties van uw eigen vereniging/organisatie nauwlettend in de gaten.

Individueel aanmelden.
Indien u geen lid bent van een (veteranen)vereniging/organisatie of de voorkeur geeft aan individueel aanmelden voor deelname aan activiteiten tijdens de NLVD, kunt u zich digitaal inschrijven via de website van het Veteraneninstituut (ga naar www.veteraneninstituut.nl, Direct regelen).
Indien het voor u niet mogelijk is om digitaal in te schrijven, kunt u uw opgave telefonisch doen bij het Bureau Veteranen Platform te Doorn op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 10.00 en 15.00 uur , telnr. 0343 – 474146
LET WEL: Uw aanmelding moet vóór 15 april 2015 door Bureau VP zijn ontvangen.
Aanmeldingen die binnenkomen na deze sluitingsdatum kunnen helaas NIET meer in behandeling worden genomen.

N.B. : Indien uw aanmelding wordt gehonoreerd, dan zullen de daarbij behorende bescheiden (zoals N.S. vervoersbewijs, consumptiekaart, tribunekaart en/of opstapkaart) in de eerste helft van juni 2015 aan u worden toegezonden.

Portret-Ridder-Militaire-Willems-Orde-Cornelis-Pieter-van-den-Hoek.1Op 12 februari 2015 is Cornelis Pieter van den Hoek, Ridder der 4e klasse der Militaire Willems-Orde, op 93-jarige leeftijd overleden. Hij kreeg de onderscheiding voor verzetsdaden in de Tweede Wereldoorlog. Van den Hoek smokkelde mensen, berichten, goederen en medicijnen door de Biesbosch. Hij was aangesloten bij de verzetsgroep ”De Partizanen van de Biesbosch”.

Koningin Wilhelmina sloeg Van den Hoek op 30 augustus 1948 tot drager van de Militaire Willems-Orde.

Na het overlijden van Cornelis Pieter van den Hoek zijn er nog vier dragers van de Militaire Willems-Orde in leven. Het zijn de Brit Ken Mayhew (geboren in 1917), de Amerikaan Edward Fulmer (1919) en de Nederlanders Marco Kroon (1970) en Gijs Tuinman (1979).

Onderscheiding
De Militaire Willems-Orde is de hoogste en oudste onderscheiding van Nederland. Het ereteken is in 1815 in het leven geroepen door koning Willem I. De orde bestaat uit vier graden: ridder grootkruis, commandeur, officier en ridder. Dragers krijgen het zogeheten ordekruis aan een oranje lint met twee blauwe strepen.

De Militaire Willems-Orde is voor mensen die zich ‘in de strijd door het bedrijven van uitstekende daden van moed, beleid en trouw, hebben onderscheiden’, zo staat in de wet. Dat hoeft niet speciaal in echte oorlogsomstandigheden te zijn geweest. Iedereen kan de onderscheiding krijgen. Militair of burger, matroos of generaal, van boerenafkomst of van adel, Nederlander of buitenlander, dat maakt niet uit. Sinds de instelling is de Militaire Willems-Orde ruim 6000 keer uitgereikt.

21050212 statutenwijziging (2)Op 12 februari 2015 heeft notaris mevr. F. Wolthuis de akte tot omzetting van het Veteranen Platform van stichting in vereniging gepasseerd. De comparanten waren voorzitter Hein Scheffer en secretaris Frans Rondel, onder toeziend oog van voorzitter commissie herziening statuten Gijs Scholtens en adviseur van de commissie oud-notaris Rolf Kroes. Inschrijving als vereniging in het register van de Kamer van Koophandel geschiedt komende week.

Kees_MotshagenTijdens een bijeenkomst  van de Vereniging Oud Korea Strijders en de B-cie van 12 Infanterie Bataljon Regiment van Heutsz op 30 januari 2015 heeft de voorzitter van de VOKS, Koreaveteraan de heer Kees Motshagen uit handen van de locoburgemeester van Apeldoorn de Koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau ontvangen. Deze onderscheiding ontving hij voor zijn inzet voor de veteranengemeenschap in het algemeen en zijn verdiensten voor de Koreaveteranen in het bijzonder.

Wij feliciteren dhr. Kees Motshagen van harte met deze Koninklijke onderscheiding!

Geslaagde Eindejaarsbijeenkomst 2014

Doorn, 12 december 2014 – Vandaag heeft in een zeer gezellige ambiance de traditionele eindejaarsbijeenkomst van het Veteranen Platform plaatsgevonden. Met deze bijeenkomst werd het 25 jarig jubileum jaar afgesloten. Behalve de jaarrede van de voorzitter van het VP, Hein Scheffer, bevatte het programma drie externe sprekers en werd er afscheid genomen van vertrekkende AB en DB bestuursleden. Ook werd de Chapel of Four Chaplains Award uitgereikt aan de heer Jan Burger en werd het eerste exemplaar door Laurens van Aggelen geschreven jubileumboek “25 jaar Veteranen Platform” uitgereikt.

121214-Eindejaarsbijeenkomst VP 2014-039Openingswoord voorzitter
Na een bijzonder woord van welkom aan onze ere-voorzitter generaal Ted Meines, die het Veteranen Platform 25 jaar geleden heeft opgericht, ging onze voorzitter, Hein Scheffer kort in op de activiteiten rond de viering van dit 25-jarig jubileum. Allereerst op 2 mei de viering van de verjaardag van het VP in kleine kring en op 2 oktober een diner de Corps in de Marinierskazerne te Doorn in aanwezigheid van vertegenwoordigers van de besturen van de aangesloten organisaties en een aantal externe genodigden. Hij complimenteerde de ‘commissie 25 jarig jubileum’ met het programma voor de viering van dit jubileumjaar en bedankte de leden van de commissie voor haar werkzaamheden.

In een korte terugblik over het afgelopen jaar noemde hij 2014 een ‘oogstjaar’. Met de goedkeuring van het veteranenbesluit door de Tweede Kamer en na advies van de Raad van State de vaststelling daarvan zijn daarmee de Veteranenwet en de uitvoeringsbepalingen na een langdurig en lastig proces van kracht geworden. Als een van de resultaten is op 11 juni het veteranenloket door de Minister geopend waardoor de toegang tot de dienstverlening en zorg voor de veteraan is verbeterd. Hij noemde met trots dat het VP als eigenaar van het nuldelijnsondersteuningssysteem (kortweg NOS), naast het LZV, VI en de Basis daarin participeert. Ook het NOS blijkt een toegevoegde waarde te hebben en de veteraan vindt ook steeds beter de weg hierin.
Hij sprak daarbij zijn grote dank en waardering uit voor het werk van Mettes van der Giessen die het project alweer bijna twee jaar trekt. Hij overhandigde Mettes ook als waardering voor zijn extra werk als adviseur van het DB een gratificatie. Eveneens bedankte hij de nuldelijnshelpers die het veldwerk doen en alle instanties die dit mogelijk hebben gemaakt waarbij hij met name het V-fonds noemde.

Voorts noemde hij het tienjarig jubileum van de Nederlandse Veteranendag een overweldigend succes. De Erkenning en Waardering vanuit de maatschappij is volgens hem groeiende en vertaalt zich in toenemende bezoekersaantallen maar ook in een toenemend aantal deelnemers aan het defilé. Hij sprak zijn waardering uit voor de Nieuw-Guinea veteranen en hun bestuur voor de wijze waarop zij met de problematiek rond het meevoeren van de Morgenster zijn omgegaan.

De voorzitter noemde ook de bestuurswisselingen medio afgelopen jaar, waardoor feitelijk in één jaar tijd een compleet nieuw bestuur is aangetreden. Met ‘een oude rot in het vak’ aan boord in de persoon van Frans Rondel en de opvolgers voor Theo Luickx en Stan Wulffaert, Hans Peters respectievelijk Gerard Kuppen is het Dagelijks Bestuur weer goed gevuld. Ook hebben we een nieuwe adviseur aangetrokken in de vorm van André Odenkirchen. Hij zal de rol die hij als OPCO-adjudant vervulde bij de Landmacht voortzetten maar dan binnen de veteranengemeenschap. Om de veteranenontwikkelingen binnen de OPCO’s te blijven volgen zal hij aansluiten bij het reguliere adjudanten-overleg. Hij bedankte Theo Luijckx en Stan Wulffaert voor hun activiteiten voor het DB. Ook noemde hij het afscheid van Elma Brokking tijdens de AB-vergadering in oktober. Haar gezondheid maakte het voor haar onmogelijk de functie als directeur voort te zetten. Hij bedankte Elma nogmaals voor haar inzet voor en bijdrage aan het VP.
Naast de bestuurswisselingen noemde hij de wijziging van de functie ‘Directeur VP’ in een ‘Hoofd Bureau’ en de benoeming van Sjaak Severs in die nieuwe functie. Naast Sjaak blijft Tamara Heijster als lid van de bureaubezetting in Doorn.

De omvorming van stichting naar vereniging is ook als een bijzondere gebeurtenis. Als alles volgens plan verloopt zal het VP 2015 ingaan als vereniging. Daarbij benoemde hij een paar belangrijke wijzigingen in de statuten waaronder de scherpere omschrijving van de missie van het VP en de verruiming van de kandidaten voor het DB naar de achterban van de aangesloten organisaties. De belangrijkste wijziging vond hij echter de verruiming van de toelatingscriteria waarbij het voor veteranenorganisaties eenvoudiger is om lid te worden van het VP. Hij dankte Gijs Scholtens en de leden van zijn commissie maar ook de commissie bestuurbaarheid onder leiding van Rein van Vels voor hun werkzaamheden die hebben geleid tot de nieuwe statuten.

Ten slotte blikte hij kort vooruit naar 2015, waarbij hij de ontwikkeling van een nieuw beleidsplan noemde. Eén van de speerpunten daarin zal zijn het betrekken van de veteranen in werkelijke dienst en de jongere veteranen bij de veteranengemeenschap.
Om de band tussen de actief dienende en postactieve veterenen te verstevigen besprak hij het idee van een overleg, waarin vertegenwoordigers van de veteranenorganisaties en de plaatsvervangend commandanten OPCO onder leiding van de IGK met elkaar van gedachten kunnen wisselen over veteranenzaken.
Hij sprak ook kort over de voortgang van het NOS en de digitalisering van de aanmelding voor de komende nationale veteranendag.

Het inventarisatie over de financiële stromen naar en binnen de veteranengemeenschap uitgevoerd door commodore b.d. Aad Bezemer noemde hij een basis voor het in overleg met Defensie en het V-fonds formuleren van een aantal aanbevelingen voor de toekomst.

Ten slotte constateerde hij met grote tevredenheid terug te kunnen kijken op het afgelopen jaar en keek hij uit naar een jaar met nieuwe uitdagingen.
Hij dankte allen die ieder op hun manier een steen of steentje hebben bijgedragen aan wat er afgelopen jaar voor de veteranengemeenschap is gedaan en tegelijkertijd roep ik u allen op om uw bijdrage te leveren aan het geven van antwoorden en vinden van oplossingen voor de uitdagingen die in 2015 op ons afkomen.

121214-Eindejaarsbijeenkomst VP 2014-051Drieluik verleden, heden en toekomst
Na dit openingswoord van onze voorzitter, begon luitenant-generaal b.d. Cees de Veer als eerste spreker van het drieluik verleden, heden en toekomst. Daarbij gaf hij een meer persoonlijke schets van de 25-jarige geschiedenis van het VP. Een geschiedenis die hij persoonlijk van dichtbij heeft meegemaakt en waarvan hij alle hoofdrolspelers persoonlijk heeft gekend. De periode waarin het VP werd opgericht kan men kenmerken een ongeïnteresseerde overheid, die de veteranenproblemen op afstand wilde houden. De veteranenwereld was in die tijd ook verdeeld en zocht naar het gemeenschappelijke element wat hen verbindt. Generaal Ted Meines heeft toen met passie eenheid gesmeed in de wereld van zijn veteranen. De toenmalige minister Wim van Eekelen luisterde naar Ted en op 2 mei 1989 heeft dat geresulteerd in de oprichting van het VP met de eerste 10 veteranenverenigingen. Ted Meines werd de eerst voorzitter. In 1990 volgde de Nota ‘Zorg voor Veteranen’ van minister Relus Ter Beek.
De samenwerking tussen politiek en de veteranengemeenschap was nog broos, maar de veteranen werden gehoord. Er ontstond meer politieke belangstelling en maatschappelijk draagvlak voor de positie van de veteraan, die vol passie en compassie werd en nog steeds wordt uitgedragen door Ted Meines samen met vele anderen die hij inspireerde. Na de constatering dat Nederland zich met de huidige organisatie van de veteranenzorg zich niet hoeft te schamen ten opzichte van het buitenland, maar dat er nog steeds werk aan de winkel is, besloot hij met een citaat: ,,We few, we happy few, we Band of Brothers”, de slotwoorden van een toespraak van Henry V (William Shakespeare) tot zijn manschappen. Wie de slag tegen de Franse overmacht overleeft, zal er volgens Henry later met trots op terugzien: zij zullen allen, van hoog tot laag, tot het einde der tijden, een broederschap vormen. Dat geldt ook voor de veteranen.

121214-Eindejaarsbijeenkomst VP 2014-058In haar betoog over het heden vertelde mevrouw Drs. Angelien Eijsink, lid van de Tweede Kamer(PvdA), dat de politiek was wakker geschud door de veteranengemeenschap en dat er tegenwoordig een brede ondersteuning is voor de bijzondere positie van de militaire veteraan. De veteranenwet is er gekomen, maar het gaat uiteraard om de uitvoering daarvan. Als een heel belangrijk element noemde zij het feit dat de politiek en de veteranenorganisaties elkaar zijn gaan vertrouwen. De samenwerking met de veteranengemeenschap is steeds verder ontwikkeld, waarbij vertrouwen langzamerhand is gegroeid naar betrouwbaarheid. Die betrouwbaarheid moet wel steeds worden waargemaakt. Volgens haar zijn er grote stappen gemaakt en gaat er veel goed. Het VP is De partner bij uitstek van Defensie en de politiek om te blijven controleren of dat wat in de Veteranenwet is vastgelegd, ook naar behoren wordt uitgevoerd.
Doelend op de nuldelijnsondersteuning, waar veteranen elkaar ondersteunen, gaf zij aan dat dit uitstekend past in de gedachte van de participerende samenleving. Zij constateerde ook dat het veteranenlandschap de laatste jaren sterk verandert en dat vooral jonge veteranen zich anders organiseren. Daarop zal moeten worden ingespeeld door een goed gebruik van de moderne sociale media. Ten slotte feliciteerde zij het VP met het 25 jarige jubileum en zette zij de vier voorzitters van die periode Ted Meines, Dries Knoppien, Leen Noordzij en Hein Scheffer in het zonnetje. Namens de voltallige Tweede Kamer overhandigde zij de aanwezige voorzitters samen met de eveneens aanwezige Hanke Bruins Slot, Lid Tweede Kamer, zelf ook veteraan, een symbolisch cadeau.

121214-Eindejaarsbijeenkomst VP 2014-069De IGK, luitenant-generaal Bart Hoitink keek vanuit respect voor het verleden en de constatering dat de huidige goede voorzieningen vooral te danken zijn aan de inzet van de oudere veteranen naar wat hij hoopvol noemde een betere toekomst. Het is nu zaak niet achterover te leunen, maar alle verworvenheden te blijven bewaken. Het huidige beeld van de veteranenwereld wordt nog in belangrijke mate bepaald door de ouderen, maar de jongere veteranen zouden langzaam de fakkel moeten overnemen. Wij moeten er dan wel voor zorgen dat de jonge veteranen het de moeite waard vinden om dit te doen. De jonge veteraan is opgegroeid in een geheel andere wereld en kijken anders naar hun omgeving en hebben andere behoeftes.
Wat die behoeftes zijn moet vooral door die jonge veteranen zelf worden verteld. De IGK vertelde dat hij een aantal jonge veteranen heeft uitgenodigd om te trachten een goed beeld te krijgen en hij wil daar in de komende tijd mee doorgaan. In het eerste gesprek kwam naar voren dat de jonge veteranen zich niet automatisch veteraan voelen, dat zij kijken naar wat het veteraan-zijn oplevert en zij worden afgeschrikt door negatieve beeldvorming rond de gelukkig relatief kleine groep zorg behoevende veteranen. Zorg is uiteraard zeer noodzakelijk, maar overgrote deel gezonde, jonge veteranen heeft een positief beeld nodig, waar zij zich mee kunnen identificeren. Jonge veteranen blijken wel initiatief te willen nemen en contact te zoeken met de oudere veteranen, maar worden enigszins afgeschrikt door de concurrentie tussen de verschillende veteranenverenigingen. Zij zoeken juist naar teamgeest. Ook zijn jonge veteranen niet geïnteresseerd in strakke bestuursstructuren, maar zoeken andere vaak lossere organisatie vormen.
Voor ons ligt er dus de uitdaging om onze veteranengemeenschap te ontwikkelen tot een wereld waarin de jonge veteraan zich thuis voelt. De IGK eindigde met te zeggen dat als wij daarin slagen, het VP over 25 jaar nog steeds staat als een huis en dat de veteranen in Nederland dan een mooie toekomst hebben.

Afscheid afgetreden bestuursleden
Na het bedanken van de drie sprekers, nam Hein Scheffer afscheid van de in het afgelopen jaar afgetreden AB leden (de Piet Antonissen KVNRO, Jan Kielman KVNRO, Frans Peter Schulte MILU, Fred de Beer VVRB&T, Ria Harris v.d. Zalm Ex act KM (niet aanwezig), Wietske de Weerdt Ex act KM, Bram Meurs VNNGM), DB leden Theo Luijkx en Stan Wulffaert en de Directeur Elma Brokking.

Uitreiking ‘Chapel of Four Chaplains Award’
Hierna werd overgegaan tot de uitreiking van de ‘Chapel of Four Chaplains Award’. De volledig verraste heer Jan Burger werd onderscheiden als lid van de ‘Legion of Honor from the Chapel of Four Chaplains’. Hierover wordt op deze website in een separaat artikel nader bericht.

Boek 25 jaar Veteranen Platform
Als laatste werd het eerste exemplaar van het boek 25 jaar Veteranen Platform ‘Elkaar vasthouden’ door de voorzitter Hein Scheffer uitgereikt aan de eerste en erevoorzitter Ted Meines. Een exemplaar van dit boek, geschreven door Laurens van Aggelen, was ook beschikbaar voor alle aanwezigen.

De voorzitter sloot het officiële gedeelte van de bijeenkomst af met het samen met alle aanwezigen uitbrengen van een toost op het 25 jarig bestaan van het Veteranen Platform.

 

Jan Burger ontvangt ‘Chapel of Four Chaplains Award’

Uitreiking C4C-Jan BurgerDoorn, december 2014 – Op 12 december 2014 werd de heer Jan Burger onderscheiden als lid van de “Legion of Honor from the Chapel of Four Chaplains”, een eerbetoon aan personen die zich op buitengewone wijze en onvoorwaardelijk ten dienste hebben gesteld aan de gemeenschap, het land of de mensheid, zonder acht te slaan op ras, religie of gezindte. De heer Burger kreeg het bijbehorende certificaat en de draagspeld uit handen van de heer Hein Scheffer, voorzitter van het Veteranen Platform dat om de twee jaar een selectie maakt uit de binnengekomen voordrachten voor deze Award. De uitreiking geschiedde tijdens de eindejaarsbijeenkomst van het algemeen bestuur van het Veteranen Platform in Doorn.
Grote verdiensten voor veteranen
Jan Burger heeft zich gedurende een periode van vele jaren belangeloos ingezet voor het welzijn en de verbetering van de leefomstandigheden van Nederlandse oorlogs- en dienstslachtoffers waaronder vele veteranen en hun thuisfront. Hij is een voorbeeld en stimulator voor de vele vrijwilligers die zich samen met hem inzetten voor hetzelfde doel. Zij doen nimmer tevergeefs een beroep op hem en krijgen altijd de professionele steun die zij nodig hebben. Binnen de Bond van Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO), waar hij tot medio 2013 algemeen secretaris was, heeft hij met veel enthousiasme en deskundigheid met succes een netwerk van ervaringsdeskundigen opgezet, waarop oorlogs- en dienstslachtoffers en hun relaties een beroep kunnen doen. Zijn inzet als bestuurder van diverse nationale en internationale veteranenorganisaties ging ver uit boven hetgeen vanuit zijn positie mocht worden verwacht. Jan Burger wordt alom gewaardeerd wegens zijn grote betrokkenheid en inzet en zijn warme persoonlijke benadering bij zijn werkzaamheden als professional en als vrijwilliger.

Gijs-Tuinman-RMWODen Haag 4 december 2014. Majoor Gijs Tuinman is vandaag door koning Willem-Alexander onderscheiden met de Militaire Willems-Orde, de oudste en meest prestigieuze Nederlandse ridderorde.

Hij kreeg de hoogste Nederlandse dapperheidsonderscheiding voor heldhaftig en moedig optreden in Afghanistan. Hij was in zijn optreden creatief, opereerde tactisch weloverwogen en altijd op resultaat gericht, aldus koning Willem-Alexander.

,,Uw eenheid slaagde erin de Taliban diep in vijandelijk gebied steeds weer uit evenwicht te brengen. Met uw uitzonderlijke leidinggevende capaciteiten wist u in korte tijd het vertrouwen te winnen van uw team. U gaf ruimte aan emoties en bewaarde toch de rust. U was steeds daar aanwezig waar het gevaar was”, zei koning Willem-Alexander.

Tegenover een verslaggever van de NOS zei hij: ,,Het mooiste van deze onderscheiding is dat het van ‘die jongens’ komt.” Hiermee doelt Tuinman op het feit dat hij door andere militairen is voorgedragen voor de Willems-Orde. ,,In deze onderscheiding zit heel veel kracht. Ik besef dat er nu een ander hoofdstuk komt in mijn leven, maar ik heb geen idee wat me te wachten staat.”

Tuinman was jarenlang actief bij het Korps Commandotroepen. Hij ging diverse keren op missie naar Afghanistan. Voor ‘bijzonder moedig en beleidvolle daden’ kreeg hij al de Bronzen Leeuw, de op één na hoogste dapperheidsonderscheiding.

De Militaire Willemsorde kreeg hij voor operaties in het najaar van 2009. Hij gaf toen leiding aan enkele tientallen commando’s en mariniers van Taskforce 55 in Uruzgan. Zo slaagde zijn eenheid erin een belangrijke verbindingsweg naar Kandahar veilig te stellen. Ook leidde Tuinman de redding van de zwaargewonde korporaal Kevin van de Rijdt, die de missie uiteindelijk niet overleefde. Familie van Van de Rijdt was bij de plechtigheid aanwezig.

In 2012 ging Tuinman met eervol ontslag en ging hij aan de slag als consultant bij een bedrijf. Eind 2013 keerde hij echter terug als majoor bij Defensie. Hij werkt nu als stafofficier bij de afdeling bestuursondersteuning van het Commando Landstrijdkrachten in Utrecht.

Bezoek-CDS26 november 2014. Vandaag was de Commandant der Strijdkrachten, Generaal Tom Middendorp, op bezoek in Doorn waar hij sprak met vertegenwoordigers van het Veteranen Platform (VP), het Veteraneninstituut (Vi), het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen (LZV) en de Bond voor Nederlandse Militaire Oorlogs- en Dienstslachtoffers (BNMO). De CDS is in het overleg door het Dagelijks Bestuur van het VP bijgepraat over de veranderingen binnen onze vereniging en de toekomstvisie waarin de speerpunten ‘Nuldelijnsondersteuning’ (NOS) en het enthousiasmeren van de actief dienende veteranen ruime aandacht kregen.

header_eindejaarsbijeenkomstOp 12 december a.s. vindt wederom de traditionele eindejaarsbijeenkomst van het Veteranen Platform plaats in Doorn. Daarmee wordt het 25 jarig jubileumjaar van het VP uitgeluid. Tijdens de bijeenkomst zal onze voorzitter, Hein Scheffer, een terugblik geven op het afgelopen jaar en zullen drie gastsprekers spreken over verleden, heden en toekomst. Het volledige programma is als volgt:

Programma

Ontvangst vanaf 09.30 uur,

Aanvang 10.30 uur,

terugblik van de voorzitter op het jaar 2014

3 gastsprekers:

Lgen Klu b.d. C.J.M. de Veer, voormalig IGK (thema: Veteranen – VP – verleden),
Mevrouw Angelien Eijsink (thema: Veteranen – VP – heden),
Lgeb KLu Ing. B.H. Hoiting M Sc, IGK, (thema: Veteranen – VP – toekomst)

dank en afscheid AB-Leden,

Uitreiking van de Legion of Honor Membership Award from the Chapel of four Chaplains,

uitreiking eerste exemplaar jubuleumboek ’25 jaar VP’

receptie en aperatief,
gevolgd door een Indisch lunchbuffet,

einde bijeenkomst

afscheid_elma_slide
v.l.n.r. Hein Scheffer, Elma Brokking, Sjaak Severs
vlnr Hein Scheffer, Elma Brokking, Sjaak Severs

Oirschot, 24 oktober 2014 – Aansluitend aan een vergadering van het Algemeen Bestuur in Echos Home de Schakel in Oirschot, is afscheid genomen van Elma Brokking als directeur van het VP. Ze ondersteunde het VP in de afgelopen dertien jaren met veel inzet en enthousiasme. De voorzitter van het VP, Hein Scheffer, prees haar grote kennis van zaken en vasthoudendheid in vele dossiers. Elma Brokking liet weten dat ze met veel prettige herinneringen het VP noodgewongen om gezondheidsredenen heeft moet verlaten. Met haar vertrek is de functie van directeur per 1 november vervallen. Sjaak Severs, die Elma al enige tijd heeft waargenomen, zal vanaf die datum het VP ondersteunen in de functie van Hoofd Bureau VP.

statuten-slide

Oirschot, 24 oktober 2014 – Tijdens een extra vergadering in Echos Home de Schakel in Oirschot heeft het Algemeen Bestuur (AB) van het VP unaniem ingestemd met de concept statuten die leiden tot de omzetting van het VP van een stichting naar een verenigingsvorm. Met deze goedkeuring is de weg geopend om deze omzetting via de notaris ook formeel juridisch te effectueren. Het AB had al eerder ingestemd met de overgang naar een andere rechtspersoon. Het VP is in 1989 opgericht als overkoepelende stichting van tien verteranenverbanden. In het 25ste jubileumjaar is het VP inmiddels uitgegroeid tot een stichting met 47 bestuursleden afkomstig van evenzovele aangesloten veteranenorganisaties. Hierdoor werd de bestuurbaarheid een probleem. Het VP heeft onlangs ook ingestemd om de toelatingseisen tot het VP te verruimen, zodat zovel mogelijk veteranenorganisaties lid kunnen worden en het VP verder kan groeien als landelijk aanspreekpunt voor veteranenaangelegenheden. Het duurt nog enkele maanden voordat de statuten notarieel zijn gedeponeerd en het VP officieel een vereniging is. Intussen gaat een voorbereidende commissie verder met het ontwerpen van een aangepast huishoudelijk reglement.

Dinerdecorps
Dinner-de-Corps

Doorn, 2 oktober 2014 – Het Veteranen Platform ging vandaag aan tafel voor een diner-de-corps ter gelegenheid van het 25 jarig bestaan. Samen met een groot aantal genodigden genoten de leden van het Dagelijks en Algemeen Bestuur van het VP een voortreffelijke maaltijd in de Van Braam Houckgeestkazerne te Doorn. Het strijkerensemble van de Marinierskapel der Koninklijke Marine zorgde voor de muzikale omlijsting, terwijl de Tamboers en Pijpers van de kapel een spettererende taptoe verzorgden als een intermezzo tussen de gerechten. De voorzitter van het VP, Hein Scheffer, keek in zijn tafelrede met trots terug op de afgelopen 25 jaar.
In deze terugblik dankte hij zijn voorgangers en met name Ted Meines, de grondlegger van het VP. Als belangrijkste wapenfeiten noemde hij de uitbreiding veteranendefinitie naar militairen in werkelijke dienst met uitzendervaring, …..

de totstandkoming van de veteranenwet en de uitrol van een nuldelijnsondersteuning systeem. Kijkend naar de toekomst schetste hij een verschuiving van oudere naar jongere veteranen met een zeer diverse achtergrond, waarbij hij een belangrijke rol ziet voor het VP en de aangesloten verenigingen om die jonge veteranen te vinden, te boeien en te binden. Ook ziet hij het als een uitdaging om samen met de commandanten van de krijgsmachtdelen de actief dienende veteranen meer te betrekken bij de veteranengemeenschap. Ten slotte dankte hij de vele vrijwilligers van de aangesloten verenigingen, het ministerie van Defensie, het Veteraneninstituut, het Nationaal Comité Nederlandse Veteranendag, de militaire vakbonden, NCHC 1945 Wageningen, het Landelijk Zorgsysteem voor Veteranen en last but zeker not least het vfonds dat samen met het ministerie van Defensie de veteranengemeenschap financieel ondersteunt. De voorzitter besloot zijn toespraak met het uitbrengen van een toast, waarna het diner in een gezellige ambiance werd voortgezet.

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen