Herhaling enquête onder nuldelijnshelpers

Doorn, 23 januari 2015 – De enquête die vorig jaar onder nuldelijnshelpers is gehouden, wordt herhaald. De nuldelijnscoördinatoren krijgen een dezer dagen de enquête toegestuurd met het verzoek deze door te sturen naar hun veteranenhelpers. De antwoorden worden vóór 19 februari tegemoet gezien. De enquête is opgezet om meer te …

Lees Verder

Regionale bijeenkomsten nuldelijnshelpers 2015

Doorn, januari 2015 – het schema van regionale bijeenkomsten voor nuldelijnshelpers voor de eerste helft van 2015 is vastgesteld. Deze bijeenkomsten zijn bestemd voor nuldelijnshelpers die deel uitmaken van het NuldelijnsOndersteuningsSysteem veteranen (NOS). In 2014 zijn al twee bijeenkomsten gehouden, die enthousiast werden ontvangen. De bijeenkomsten hebben tot doel om …

Lees Verder

U zoekt steun als veteraan, nuldelijnsondersteuning in het kort

In sommige situaties hebben veteranen of hun relaties behoefte aan een steuntje in de rug. Bijvoorbeeld als de gevolgen van een uitzending gaan opspelen. Deze steun krijg ze vaak van hun directe sociale netwerk zoals familie en vrienden. Maar die steun kunnen ze ook krijgen van een collega-veteraan die hiervoor …

Lees Verder

Geslaagde Eindejaarsbijeenkomst 2014

collage-bijeenkomst-2014

Geslaagde Eindejaarsbijeenkomst 2014 Doorn, 12 december 2014 – Vandaag heeft in een zeer gezellige ambiance de traditionele eindejaarsbijeenkomst van het Veteranen Platform plaatsgevonden. Met deze bijeenkomst werd het 25 jarig jubileum jaar afgesloten. Behalve de jaarrede van de voorzitter van het VP, Hein Scheffer, bevatte het programma drie externe sprekers …

Lees Verder

Jan Burger ontvangt ‘Chapel of Four Chaplains Award’

Collage Jan Burger

Jan Burger ontvangt ‘Chapel of Four Chaplains Award’ Doorn, december 2014 – Op 12 december 2014 werd de heer Jan Burger onderscheiden als lid van de “Legion of Honor from the Chapel of Four Chaplains”, een eerbetoon aan personen die zich op buitengewone wijze en onvoorwaardelijk ten dienste hebben gesteld …

Lees Verder

Majoor Gijs Tuinman RMWO

Gijs-Tuinman-RMWO3-aangepast2

Den Haag 4 december 2014. Majoor Gijs Tuinman is vandaag door koning Willem-Alexander onderscheiden met de Militaire Willems-Orde, de oudste en meest prestigieuze Nederlandse ridderorde. Hij kreeg de hoogste Nederlandse dapperheidsonderscheiding voor heldhaftig en moedig optreden in Afghanistan. Hij was in zijn optreden creatief, opereerde tactisch weloverwogen en altijd op …

Lees Verder

Projectbeschrijving Versterking Nuldelijnsondersteuning Veteranen

Algemene informatie Het Veteranen Platform is met de steun van het vfonds een ambitieus project gestart met de naam “versterking van de nuldelijnsondersteuning veteranen”. Doel is om binnen enkele jaren een landelijk dekkend netwerk op te zetten van kameraadschappelijke steun van, voor en door veteranen. De nuldelijnshelpers veteranen zijn allen …

Lees Verder

Folder nuldelijnsondersteuning, informatie voor hulpverleners

folder_cover_collegiale ondersteuning_hulpverlenersDeze folder is gericht op professionele hulpverleners die mogelijk met veteranen in aanraking komen. Te denken valt aan maatschappelijk werkers, politiefunctionarissen, gemeenteambtenaren, huisartsen of geestelijk verzorgers. De folder is dus niet bestemd om uit te delen aan individuele veteranen en hun relaties. Nuldelijnshelpers en coördinatoren worden echter wel gestimuleerd om de folder onder de aandacht brengen en te distribueren bij lokale en regionale hulpverleners (olievlekwerking). Aanvraag bij bureau VP.

De folder is hier digitaal beschikbaar