logo

Welkom op de website van het Veteranen Platform

Als de belangenbehartiger van alle Nederlandse veteranen streeft het Veteranen Platform er naar hem sociaal trots en sterk te houden. Veteranen, die het Koninkrijk der Nederlanden onder oorlogsomstandigheden of tijdens vredesmissies, vaak met gevaar voor eigen leven hebben gediend, hebben immers recht op ons aller erkenning en waardering en waar nodig zorg.

dhr CrollDoorn 11 december 2015, Tijdens de eindejaarsbijeenkomst van het Veteranen Platform (VP) hebben de voorzitter van het vfonds, mr. Robert Croll, en de voorzitter VP, Bgen b.d. Hein Scheffer, het convenant ‘Erkenning en waardering’ ondertekend. Daarmee heeft het vfonds haar doelstelling jegens de veteranen waargemaakt. De onderhandelingen met Defensie zijn nog niet afgerond.
Voorafgaande aan de ondertekening sprak de heer Croll nog enige woorden. Volgens hem zijn er verhalen dat het vfonds zich langzaam zou terug trekken uit de financiering van de veteranenwereld, maar niets is minder waar. Voor de maatschappelijke profilering van het vfonds was het nodig om naast erkenning en aandacht voor veteranen ook aandacht te besteden aan herinneren en herdenken en vrede, democratie en rechtsstaat. Veteranen zijn de allereerste doelstelling van het vfonds en dit bestuur zal veteranen nooit in de steek laten. Met de ondertekening van dit convenant geeft het vfonds een verklaring van overtuiging af in de richting van de veteranengemeenschap. Ten slotte gaf hij de aanwezigen een boodschap mee, ‘blijf met behoud van identiteit in harmonie verenigd’.

Hendrik-Jan vanTilburgHendrik-Jan van Tilburg ontvangt de Ted Meines prijs
Niet aflatende inzet voor Veteranen

Doorn, december 2015 – Op 11 december 2015 werd de heer Hendrik-Jan van Tilburg onderscheiden met de Ted Meines Prijs, een eerbetoon aan personen bijzonder hebben onderscheiden op het gebied van de maatschappelijke erkenning van of nazorg voor Nederlandse veteranen. De heer van Tilburg kreeg het bijbehorende certificaat uit handen van Luitenant-generaal b.d. T. Meines, ere-voorzitter van het Veteranen Platform. Deze prijs wordt om de twee jaar toegekend. De uitreiking geschiedde tijdens de eindejaarsbijeenkomst van het Veteranen Platform in Doorn. Lees verder

Het beleidsplan 2016-2020 geeft richting aan de activiteiten van het bestuur en leden van de Vereniging Veteranen Platform (VP) voor de komende periode van vijf jaren.
Het beleidsplan draagt het motto “De Trotse Veteraan”. Het bestuur heeft voor dit motto gekozen omdat het er naar streeft het juiste beeld over veteranen in de maatschappij neer te zetten. Veteranen mogen trots zijn op wat zij hebben gedaan en hebben competenties ontwikkeld die van grote meerwaarde zijn voor onze samenleving.
Met het goede van het vorige beleidsplan als basis vindt u in dit beleidsplan een sterk, no nonsens beleid met concrete nieuwe initiatieven ten behoeve van alle veteranen en hun relaties.
Het bestuur gaat de uitdaging aan om invulling te geven aan dit vernieuwde beleid en zal daar de lidorganisaties van het VP en belangrijke externe partijen nauw bij betrekken. Hoewel het VP een koepelorganisatie is zullen we als VP, daar waar het de veteranenorganisaties ondersteunt, ons ook op het uitvoeringsvlak begeven. Collectief doen wat collectief kan. Het beleidsplan kunt hier inkijken en downloaden.

Den Haag, 5 november 2015. Overhandiging door Uri Rosenthal aan minister Hennis van het jaarrapport van bevindingen RZO
Den Haag, 5 november 2015.
Overhandiging door Uri Rosenthal aan minister Hennis van het jaarrapport van bevindingen RZO

De Raad voor civiel-militaire Zorg en Onderzoek (RZO) is positief over de geestelijke gezondheidszorg voor veteranen. En over het onderzoek naar klachten die met uitzending te maken hebben. Dat staat in het verslag van de werkzaamheden over de periode 2013 – 2015 van de RZO. Minister Jeanine Hennis-Plasschaert bood dit 19 november j.l. aan de Kamer aan.

Wel noemt de RZO het veteranenzorgsysteem kwetsbaar, omdat zorginstellingen en hun behandelaars steeds minder ruimte hebben voor activiteiten buiten de vaste kaders. Minister Hennis kreeg het verslag op 5 november van raadsvoorzitter en voormalig minister van Buitenlandse Zaken Uri Rosenthal. De raad werd in 2007 ingesteld om toezicht te houden op en te adviseren over het civiel-militaire zorgsysteem voor de hulpverlening aan veteranen en het wetenschappelijk onderzoek naar aandoeningen gerelateerd aan uitzendingen. Lees verder

ondertekenaars-convenantErmelo, 6 november 2015.
Tijdens de ledenvergadering van het Veteranenplatform (VP) op 6 november 2015 te Ermelo hebben de voorzitter van het vfonds Lt-gen bd C. (Cees) J.M. de Veer en de directeur van het vfonds de heer A. (Ton) J.M. Heerts uitleg gegeven over de doelstellingen van het vfonds. Het vfonds wordt gefinancierd uit de inkomsten van de Postcode Loterij, de BankGiroLoterij en de Lotto. Een van de werkvelden van het vfonds is de erkenning en waardering van oorlogs- en dienstslachtoffers alsmede slachtoffers van geweld. Op grond daarvan verstrekt het vfonds subsidies voor veteranenactiviteiten waaronder de reünies en het nuldelijnsondersteuningssysteem VP. Bij de presentatie werd tevens ingegaan op het gewijzigde subsidiebeleid van het vfonds met ingang van 2016. Het vfonds wil meer geld reserveren voor veteranenactiviteiten waaronder voor de deelname van partners van veteranen aan veteranenactiviteiten . Beide heren deden een oproep aan de aanwezigen om grote bekendheid te geven aan de rol van het vfonds en de bijdragen van de loterijen als bron van financiering.

Na afloop van de presentatie door het vfonds werd door Lt-gen b.d. Cees de Veer namens het vfonds, KTZ Ir. W. (Wolter) W. Sillevis Smitt namens Defensie en Bgen b.d. H. (Hein) J. Scheffer namens het VP een convenant ‘nuldelijnsondersteuning Veteranen Platform’ ondertekend. Dit convenant betreft de invulling en financiering van de nuldelijnsondersteuning voor veteranen, militaire dienstslachtoffers en hun relatie voor de jaren 2016-2018.

19 oktober 2015. (bericht overgenomen van website RIVM)

Bij Nederlandse mannelijke militairen die op missie zijn geweest tussen 2004 en 2012 was geen sprake van meer zelfdoding dan bij mannen die niet op missie zijn geweest. In de onderzochte periode was er na uitzending sprake van 22 zelfdodingen op de ruim 40.000 mannelijke uitgezonden militairen. Dit week statistisch gezien niet af van wat je vindt bij werkende mannelijke burgers en militairen die niet op missie zijn geweest. Dit staat in een rapport van het RIVM. Lees verder

DSC_5291
foto: Henk Baron

Nijmegen, 16 oktober 2015

Op vrijdagavond bij zonsondergang heeft het voltallige bestuur van het VP in de druilerige regen de Sunset March gelopen. Als eerbetoon aan de geallieerden die vochten tijdens de Waal Crossing, ontstond de dagelijkse Sunset March. De nieuwe stadsbrug van Nijmegen, De Oversteek, ligt op de plek waar op 20 september 1944 Amerikaanse militairen de Waal overstaken. De 48 paren lichtmasten op de brug worden rond zonsondergang na elkaar ontstoken in het tempo van een trage mars. Als de eerste lampen onder de zuidelijke boog van de brug zijn ontstoken, kan iedereen onder leiding van een veteraan meelopen als de lichten één voor één aangaan.

Voorafgaande aan het lopen van de Sunset March heeft onze voorzitter Bgen bd Hein Scheffer samen met LCol Ryan King (Assistent US Army Attaché) en de Nijmeegse wethouder Bert Velthuis de naar de zuidelijke opgang van de nieuwe stadsbrug verplaatste luisterplek onthuld. Op de plek waar de Waaloversteek plaats vond kan nu iedereen met een mobiele telefoon of tablet het verhaal beluisteren bij deze luisterplek nr. 17 van de Liberation Route.

Na afloop van de Sunset March ontving Hein Scheffer het certificaat van voltooiing van de Waaloversteek uit handen van Lt-kol Tim Ruijling, initiatiefnemer van de Sunset March. Zo’n certificaat wordt per dag slechts aan één veteraan verstrekt om te stimuleren dat zoveel mogelijk veteranen deze uitdaging aangaan. Inschrijven kan via www.sunsetmarch.nl

Voor een foto impressie (foto’s gemaakt door Henk Baron en Gerard Kuppen) zie https://veteranenplatform.nl/sunset-march-16-oktober-2015/

Lees verder

20150825_182805Doorn 24 augustus 2015, Tijdens een gezellig etentje is door vrijwel het voltallige bestuur van het Veteranen Platform afscheid genomen van onze bureaumedewerkster Tamara Heijster. De voorzitter, Hein Scheffer, bedankte haar tijdens zijn speech voor meer dan twee jaar trouwe dienst. Hij complimenteerde haar voor de uitstekende wijze waarop zij haar werk voor het VP heeft verricht maar toch vooral voor haar ondersteuning van en zeer grote betrokkenheid bij de veteranen in brede zin.

150626 Bezoek nuldelijns ondersteuners Tweede KamerUit erkenning en waardering voor hun belangrijke werk als coördinator nuldelijnsondersteuning heeft de Vaste Kamer Commissie voor Defensie (VCD) de coördinatoren nuldelijnsondersteuning van het VP en V.O.C. uitgenodigd voor een bezoek aan de Tweede Kamer met een ontvangst, rondleiding en gesprekken met Kamerleden. Op 26 juni zijn 36 coördinatoren nuldelijnsondersteuningssysteem ontvangen door de Kamerleden mevr. Angelien Eijsink (PvdA), mevr. Hanke Bruins Slot (CDA en Afghanistan Veteraan), Fred Teeven (VVD), Wassila Hachchi D66 (Officier Logistieke Dienst, Koninklijke Marine 2003-2007) en Raymond de Roon (PVV). In de plenaire zaal van de Tweede Kamer hebben de Kamerleden anekdotes verteld over wat er zoal buiten beeld in de plenaire zaal gebeurt. Na een uitgebreide lunch zijn de coördinatoren aangesloten bij het overleg van de minister van Defensie met de Vast Kamer Commissie voor Defensie over de Veteranennota. In de pauze maakte de minister tijd vrij om de coördinatoren te bedanken voor hun belangrijke werk en is met ze op de foto gegaan.

vn---nobelprijs-iiIn 1988 is aan de dertien VN-vredesmachten die in de periode van 1956 tot 1988 een vredesoperatie uitvoerden, de Nobelprijs voor de Vrede toegekend.

In de jaren tot 1988 heeft Nederland deelgenomen aan zeven van die VN-vredesmissies: Libanon (UNOGIL en UNIFIL), Egypte (UNEF-1), Congo (UNOC), Yemen (UNYOM), India/Pakistan (UNIPOM) en Syrië/Jordanië (UNTSO). Als erkenning voor de ruim 9.000 Nederlandse veteranen van die zeven vredesmachten heeft de minister van Defensie onlangs besloten een draaginsigne ‘Nobelprijs VN militairen’ in te stellen. Aanvragen kan hier.

Lees verder

Page 4 of 8 1 2 3 4 5 6 8

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen