Smiley face

Welkom bij het Veteranen Platform

Het Veteranen Platform behartigt de belangen van alle Nederlandse veteranen en hun relaties voor erkenning en waardering en waarborgen van zorg.

Doorn, 14 november 2022

Gisteren (13 november 2022) bereikte ons het verdrietige bericht dat Generaal Majoor Rudi Hemmes op 99-jarige leeftijd in zijn woonplaats Den Haag is overleden. Hemmes was een van de laatst nog levende Engelandvaarders. Rudi was hét boegbeeld voor het Regiment. Hij heeft zich ingezet voor veteranen, jong en oud, hij was vaste Koord-uitreiker en was verweven in alle verenigingen van het Regiment. Het overlijden van Rudi is dan ook een groot verlies, dat in alle generaties gevoeld zal worden. We herinneren “onze” Rudi als iemand met hart voor het Regiment. Namens het Regiment wensen wij familie, vrienden en eenieder die Rudi een warm hart toedroeg heel veel sterkte toe met dit grote verlies.

Geschiedenis

Rudi is pas zestien als de Tweede Wereldoorlog begint. Samen met een buurjongen uit Den Haag besluit hij in mei 1943 naar Engeland te vertrekken, waar ze na vele omzwervingen in februari ’44 aankomen. Daar sluit hij zich aan bij de Prinses Irene Brigade. Op 8 augustus 1944 landt hij samen met 1100 Irenemannen op de stranden van Arromanches in Normandië. Hemmes vecht tot eind 1944 met de brigade in Zeeland. Hij is dan tolk voor de Engels commando’s en wordt teruggestuurd naar Engeland voor de officiersopleiding. Na de oorlog is Hemmes commandant bij de Luchtmacht in Schaarsbergen en wordt uiteindelijk Generaal-Majoor. Hij was een van de laatst nog levende Engelandvaarders die de bevrijding van West-Europa heeft meegemaakt. Hij hechtte waarde aan dat we blijven herdenken en dat de verhalen worden doorgegeven. In dat licht was hij onder andere voorzitter van de Stichting Genootschap Engelandvaarders, de Stichting Samenwerkend verzet en de Vereniging Oud Strijders Prinses Irene Brigade.

Doorn, 20 oktober 2022

Lest we forget. In het kader van ‘helden op kunstwerken’ heeft gisteren de vernoemingsceremonie plaatsgevonden ter nagedachtenis van Kevin van de Rijdt. Kevin is als commando in 2009 omgekomen in Uruzgan bij een hinderlaag van de Taliban. Zijn naam prijkt al sinds 2020 op een viaduct over de A58 bij Tilburg. Door Corona perikelen kon de ceremonie pas nu plaatsvinden. Naast de burgemeester van Tilburg en de voorzitter van het Veteranen Platform, spraken ook commandant der Landstrijdkrachten en lkol Gijs Tuinman, Ridder Militaire Willemsorde. Gijs was indertijd aanwezig bij de gevechten en is er met enkele collega’s in geslaagd het lichaam van Kevin in veiligheid te brengen. ‘We leave no man behind’.

Vrede en veiligheid zijn niet vanzelfsprekend; sommigen brengen daarvoor het hoogste offer. De samenleving moet zich dat realiseren.

Voor de ouders en familie & vrienden van Kevin draagt ook dit weer bij aan de verwerking van het grote verlies.

‘Dying for freedom isn’t the worst that could happen, being forgotten is’. We zullen Kevin nooit vergeten.

Doorn, 14 oktober 2022

Gisteren nam de KOLMARNS b.d. Jan Rijken afscheid als projectofficier van de Nederlandse Veteranendag. Hij was 17 edities lang verantwoordelijk voor de programma in De Ridderzaal, op het Binnenhof, het Malieveld en natuurlijk voor het veteranen Defile voor de prins/Koning. A hell of a job! Namens alle veteranen bedankt voor jouw inzet en toewijding Jan!!
Met de overdracht van de sleutels van zijn bureau, droeg hij de functie over aan de KOLMARNS b.d. Jur van Nee. Wij wensen Jur veel succes met deze eervolle functie: erkenning en waardering voor veteranen!

Er is geen galerij geselecteerd of de galerij is verwijderd.

Doorn, 10 oktober 2022

Afgelopen vrijdag is de frontman van Maluku4Maluku en Libanon veteraan, Leo Reawaruw, op 62 jarige leeftijd overleden. Leo was een groot voorvechter voor de belangen van de Molukse gemeenschap en dan speciaal de 1e generatie Ambonese KNIL veteranen en hun families. Daarnaast zette hij zich o.a. in voor de grafrechten van KNIL veteranen, was hij actief als ambassadeur voor witte anjer perkjes voor veteranen en betrok hij leden van het Europees parlement bij zijn gevecht voor de rechten van de Molukse gemeenschap. Hij was altijd strijdvaardig en onderhield contacten met zowel de politiek als de militaire leiding. Met Leo gaat een actief en fanatiek voorvechter voor de veteranen zaak verloren. Rust zacht krijger.

De uitvaartdienst vindt plaats op woensdag 12 okt om 13.00 in de Nederlands Hervormde Kerk te Harlingen.

Zie ook: Voorvechter Molukse zaak Leo Reawaruw overleden

Doorn, 3 oktober 2022

Vandaag zijn leden van onze verenigingen, zorgverleners, managers en bestuurders bijeen in de Oranjekazerne op Schaarsbergen tijdens de landelijke bijeenkomst van het NOS, het Nuldelijns Ondersteunings Systeem. De aanleiding is de afronding van NOS 2.0, de doorontwikkeling van het in 2010 door het Veteranen Platform geïnitieerde netwerk voor hulp aan veteranen bij het verwerken van traumatische gebeurtenissen. De bijeenkomst werd geopend door onze vicevoorzitter Frank van der Vorm, beleidsverantwoordelijk voor het NOS: “Veteranen laten elkaar nooit in de steek, wij laten nooit iemand achter.” Landelijk NOS coördinator Peter Klijn nam afscheid en werd opgevolgd door Willem de Lange.

De Vereniging Veteranen Platform is als initiatiefnemer eigenaar van het systeem. Het Nederlands Veteranen Instituut is uitvoerder.

Doorn, 3 oktober 2022

Na 2 magere jaren kon ook de Koninklijke Marechaussee dit jaar weer vol uitpakken met een grootschalige Veteranendag, gevolgd door een reünie bijeenkomst. Natuurlijk vond dat plaats op de bakermat van de KMAR in Apeldoorn, de Koning Willen III kazerne. Een gezellig bijeenkomst met een hapje en een drankje en veel (sterke) verhalen, vaak uit de oude doos. Traditiegetrouw werd er ook stilgestaan bij hen die hun leven hebben gegeven voor de vrijheid. Dat gebeurde bij het monument bij de hoofdingang van de kazerne. Opdat wij niet vergeten.

Onze voorzitter was aanwezig namens het bestuur van het VP en stond netjes ingetreden als veteraan onder de veteranen. Zo heurt het😉.

Op 1 september hebben het Nederlands Veteraneninstituut en het Veteranen Platform (VP) hun afspraken vastgelegd over de inzet en aansturing van de nuldelijnsondersteuners. De uitvoering van het Nuldelijns Ondersteunings Systeem (NOS), sinds 2012 onder de verantwoordelijkheid van het VP vormgegeven, is nu ondergebracht bij het NLVi. Het Veteranen Platform blijft verantwoordelijk voor het beleid.

De nuldelijnsondersteuners zullen ook in de toekomst afkomstig zijn uit de lid-organisaties van het VP. De training, inzet en aansturing van het NOS o.l.v. de Landelijk Coördinator, zijn per 1 januari 2021 geleidelijk ondergebracht bij het NLVi. Het team valt onder Tessa Willigenburg, manager Veteranenloket.

Nu de regionale structuur is afgerond, werd het tijd alle afspraken vast te leggen. Deze afspraken gaan onder meer over de kwaliteitseisen en de wijze van inzet, maar bijvoorbeeld ook over de aanpassing van de klachtenprocedure en het updaten van de Verklaringen Omtrent Gedrag van alle nuldelijnsondersteuners.

Doorn 4 september 2022

Gisteren vond, in een zonovergoten herdenkingspark in Roermond, de jaarlijkse herdenking bij het Nationaal Indië-monument en Monument Vredesoperaties plaats. Onder grote belangstelling van vele veteranen, relaties, overig geïnteresseerden en autoriteiten werden niet alleen alle militaire slachtoffers in voormalig Nederlands Indië herdacht, maar ook alle militairen die in een latere fase het hoogste offer brachten tijdens inzet en vredesmissies.

Er waren mooie en kritische toespraken en gedichten, met name als reactie op de uitkomsten van het meerjarig Indië onderzoek die in februari zijn gepresenteerd. Minister president Mark Rutte bood nogmaals de veteranen namens de regering excuses aan voor de onmogelijke opdracht die destijds werd gegeven en dat niet de individuele veteraan, maar de civiele en militaire autoriteiten van toen de hoofdverantwoordelijken zijn voor het extreme geweld van Nederlandse zijde. Een mooi gebaar, dat zeker kan bijdragen in de verwerking van nog zoveel leed uit dit onverwerkte verleden.

Misschien zeiden de kinderen het nog het meest treffend door de veteranen te bedanken voor de vrijheid waarin zij mogen leven.

Vrede en vrijheid zijn niet vanzelfsprekend, daarvoor moeten we vechten.

https://www.nim-roermond.nl/

Doorn, 1 september 2022
Gisteren was het een heugelijke dag voor het Veteranen Platform en de stichting Veterans Connected geleid door dhr. Alex Deeleman. Zij zijn als organisatie “Vriend van VP” geworden.

Bezoek de website van het Veteranenboek.

Doorn, 29 augustus 2022

Tijdens het jubileumjaar van de Oorlogsgravenstichting herdenken we, maar kijken we ook vooruit naar de toekomst.

Woensdag 25 augustus gingen verschillende partners uit het veld op Nationaal Ereveld Loenen met elkaar in gesprek over herdenken en meerstemmigheid, mede dankzij de prikkelende bijdragen van Kees Ribbens, John Sijmonsbergen en Bertine Mitima – Verloop.

Als afgevaardigde van het Veteranen Platform gaf Peter Bercx acte de présence op deze seminar om in gesprek te gaan met mensen die zich al jaren inzetten, professioneel en vrijwillig (zoals onze leden) om nieuwe ideeën op te doen, en een open gesprek te voeren of sociale en maatschappelijke veranderingen van invloed zijn op de inhoud en vorm van herdenkingen.

Page 4 of 23 1 2 3 4 5 6 23

© 2015 Veteranen Platform – van Veteranen voor Veteranen